کشت فرا سرزمینی

بیش از ۶۳ کشور در جهان در سالیان گذشته عملیات کشاورزی فراسرزمینی را در بیش از ۴۳ کشور که آمادگی همکاری در این زمینه را داشتند، آغاز کرده اند و آن را به عنوان یک شاخص و فاکتور مهم و یک استراتژی برای تأمین امنیت غذایی جامعه حساب آورده و به سرمایه گذاری در این بخش اهمیت فوق العاده داده اند.

برای مطالعه مطلب به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید