مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۶

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز   بخش دوم قسمت شانزدهم در آینده کدامیک از بیزینس ها درخشان تر خواهند بود؟   در این بخش از مصاحبه  در مورد اینکه "بدر آینده کدامیک...

کمپوت

پودر ماهی

عصاره مالت

معرفی فکر گل

شیره خرما

سس سویا

رشته آرد

پودر خون

پنیر پیتزا

پروتئین سویا

بیسکویت

بلغور ذرت

آرد گندم

آب معدنی

نان استاپ ۴

پیمان ورشو