پیشنهاد کتاب

پیشنهاد کتاب برای مطالعه همواره کار سختی است. چون هر فرد براساس معیارها و سلیقه خود می‌تواند یک کتاب را قوی و یا کتاب دیگری را ضعیف تلقی کند. با این حال من در این بخش قصد دارم کتاب‌هایی که شایسته توجه هستند و از طرف بسیارانی مورد تایید قرار گرفته‌اند معرفی کنم. کتاب‌هایی که از دیدگاه من ارزش خواندن دارند و شما بعد از مطالعه کتاب‌های این لیست متوجه تغییرات مثبت در خود خواهید شد و یا این کتاب‌های را قوی به حساب می‌آورید. همچنین برای دیدن معرفی کامل هر کتاب و جزئیات بیشتر، کافی است روی اسم آن کلیک کنید