مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۲

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت دوم

 تاثیر کرونا بر صنایع غذایی و بهداشتی

 

در این بخش از مصاحبه  تاثیر کرونا بر صنایع غذایی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید