تولید راه نجات صنعت

آیا تولید راه نجات صنعت است؟

در رود سبز نیل پر از دانه می شوم

تعبیر خواب رستم افسانه می شوم

بر بال کرم پیله به خورشید می رسم

وارونه می نویسم و دیوانه می شوم …

راه نجات صنعت صرفاً تولید نیست، تفکر از منظر مصرف کننده به تولیدات است. این که ما به هر قیمتی (مادی یا معنوی) تولید کنیم و یا تلاش در راستای حفظ آن داشته باشیم بنظر کار سنجیده ایی نیست، ما در کشور باید تلاش کنیم تا تولید را از دیدگاه حفظ فرصت های شغلی نظاره نکنیم. تولیدکنندگان بعنوان سربازان اقتصادی باید استراتژی ها و تاکتیک های قابل اتخاذ در شرایط مختلف اقتصادی را درک نموده واقع بینانه حرکت کنند.

آنان باید به عوامل جدایی تولید و مصرف مسلط باشند و تلاش کنند تا برای ناهماهنگی های تولید در برابر مصرف در جامعه برنامه داشته باشند و بخش خصوصی تنها باید برای تسهیل در ناهماهنگی های موجود در عوامل تولید از دولت که همان جامعه است انتظار داشته باشد اما متاسفانه ما در شرایطی شاهد آن هستیم که برخی تولیدکنندگان نه تنها در مکانی صحیح بلکه در زمانی غلط اقدام به تولید می کنند، برخی از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و یا حداقل توانایی رقبا را کامل شناسایی نمی کنند

به همین منظور بدون توجه به آب زده و در کنار خود، پرسنل و تامین کنندگانشان را وارد گردابی می کنند که خروج از آن در اختیار آنان نیست، لذا ارزشهای پیشنهادی آنان برای تولید با حداکثر ظرفیت، و به هر بهایی با رویکرد کنونی مصرف کننده که با توجه به شرایط اقتصادی توان گذشته را ندارد و بصورت حداقلی نیاز های خود را تامین می کند مغایرت پیدا می کند از این رو موجودی انبار و در مواردی افزایش های بهای تمام شده ناشی از هزینه های تامین مالی و یا فضای نگهداری، تولید کننده را وارد تهدید جدیدی می نماید، شاید برای این موضوع است که تمام ما در جامعه در شرایط تورمی احساس آرامش بیشتری می کنیم و به افزایش قیمت ها علاقه داریم تا از هجمه های وارده بکاهیم و این واقعیتی است دردناک در جامعه امروز.

این مطلب کامل درست است که تولید کننده مالک محصول است اما در صورتی که محصول فروش نرود و توان خرید این محصول وجود نداشته باشد تولیدکننده مالک چیست؟! همه به این موضوع واقف هستیم درصورت عدم خلق پول توسط اقتصاد بیمار کنونی برای خرید محصولات و عدم وجود تورم افسار گسیخته بخش عمده ایی از اقتصاد، اصلاً اقتصادی نخواهد بود و عمده تولیدات در شرایط فعلی توجیه ندارد اما سوال اصلی اینجاست تولید به چه قیمتی آیا به قیمت افزایش معوقات بانکی و یا بیشتر شدن صف ورشکستگانی که قبول نمی کنیم تاریخ فعالیت آنان تمام شده است.

پس مهم آن است که توجه شود شرایط مبادله در هر برهه ای از زمان چیست شاید توجه به مبادلات، تولیدکننده و مصرف کننده، یا تولیدکننده و بانک و شرایط کلی تر، تولید کننده و اقتصاد شرایط صحیحی است اگر بخواهیم تعریف ساده ای از شرایط مبادله بیان کنیم به چند کلمه کلیدی بیشتر نمی رسیم: وجود دو طرف، امکان تصمیم آزادانه، وجود دارائی های با ارزش، و اطمینان از مطلوبیت مبادله، حال پاسخ این سوال اساسی که آیا مبادلات ذکر شده با کلمات کلیدی بیان شده همخوانی دارد؟! شاید ارائه پاسخ آن در سال رونق تولید، رونق تولید را به ارمغان آورد.

امیدوارم

مشاهده سایر تحلیل های اقتصادی در سایت مهدی زاهدی اول

دیدگاهتان را بنویسید