طرز تهیه الکل چغندر از ملاس

طرز تهیه الکل از ملاس چغندر

طرح توجیهی کامل طرز تهیه الکل چغندر از ملاس

در این مقاله طرح توجیهی کامل تولید الکل از ملاس چغندر را با هم بررسی می کنیم.

۱- انواع تولیدات

محصول و تولیداتی که پس از این روش تهیه الکل چغندر حاصل می شود به شرح زیر است:

ردیفتولیداتمشخصات فنیمقدار
۱الکل اتیلیک (اتانول)۹۶ درجه۵۰۰۰ بطری در روز

 

۲- مراحل و فرآیند تولید الکل از ملاس

 1.  مخمر رقیق کننده ملاس و استرایزاسیون
 2. نگهداری ملاس
 3.  تخمیر نهایی
 4.  مخازن نگهداری
 5.  مقطر اولیه
 6.  مخازن الکل
 7. تقطیر نهایی
 8.  مخزن نگهداری الکل ۹۶ درجه
 9.  پرکن بطری
 10.  درب بندی
 11.  اتیکت زنی
 12. بسته بندی

۳- ویژگی های فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی

روش تولید نیمه مداوم بوده و از سه قسمت تخمیر و تقطیر تهیه پودر تشکیل می گردد. لیکن قبل از آن ملاس رقیق می شود. در قسمت رقیق شدن ابتدا به ملاس ( به میزان ۷۷/۱ برا حجمی ملاس آب اضافه می گردد) سپس به آن  مواد مغذی شکر و سولفات و دی فسفات  آمونیم ( به میزان ۵/۰ گرم در لیتر) و اسید سولفوریک( به میزان ۷/۷ گرم به ازاء هر کیلوگرم ملاس) توسط بخارآب استریل شده و نگهداری می گردد در این حال درجه حرارت محلول ۳۷ درجه می باشد.

محلول رقیق شده در مخازن مخصوص نگهداری می شود. محلول رقیق شده به مخازن تخمیر پمپ شده و به مقدار ۷ درصد حجمی محلول ملاس مخمر اضافه می شود آنگاه ۵/۱-۱ ساعت هوادهی نموده و عمل تخمیر شروع و در نهایت پس از اتمام مواد واکنش متوقف می گردد. در طی واکنش آنزیم های آدنیوسین تری فسافت و آدنیوسین دی فسفات و چند آنزیم دیگر که برای تخمیر لازم است تولید و گاز CO2 روی محلول را گرفته و در این حال واکنش در شرایط بی هوازی انجام و قندهای محلول لبه الکل اتیلیک و دی اکسید کربن تبدیل می شود مدت زمان تخمیر ۴۸ ساعت و در پایان واکنش با عمل کندانیسنگ  درجه حرارت به ۱۲درجه می رسد.

در مرحله تقطیر الکل ابتدا به دستگاه تقطیر اولیه رفته الکل ۷۰-۴۰ درجه به دست آمده سپس الکل حاصل به دستگاه تقطیر ثانویه رفته ضمن جدا شدن الکل های سنگین و مواد مزاحم الکل ۹۶ درجه حاصل و در مخازن برای بسته بندی نگهداری می شود. عمل تقطیر  الکل در ۸۰ درجه سانتی گراد صورت می گیرد.

الکل بدست آمده در بطری های شیشه ای سفید ۶/۰ لیتری ریخته شده و سپس با درب فلزی و استاپر، درب بندی ورودی آن برچسب حاوی مشخصات الکل چسبانده شده و در کارتن ۱۲ عددی قرار داده شده و به بازار ارسال می گردد.

  ۴- مواد اولیه اصلی تولید الکل از ملاس چغندر

ردیفمواد اولیه اصلیمشخصات فنیمصرف سالیانهتأمین
۱مالاس چغندربا ۵۰-۴۷ درصد قند۵۴۰۰ تن 
۲مخمرماده اولیه تولیدیوور۲۹۰۰ کیلوگرم 
۳انواع نمک آمونیمتغذیه کننده محلول۱۴۱۰۰ کیلوگرم 
۴اسید سولفوریک۹۸ درصد برای کنترل HP۳۷۸۰۰ کیلوگرم 
۵شکرماده مغذی۷۰۶۰ کیلوگرم 
۶آنتی فومضدکف۴۰۰۰ لیتر 
۷بطری۶۰۰سانتیمترمکعب ۱۴۱۷ هزارعدد 
۸درب و استایر۱۳۵۰ هزارعدد 
۹برچسب کاغذی برای نوشتن مشخصات داخل بطری۱۳۹۰ هزارعدد 
۱۰کارتن۱۲ عددی۱۱۴۷۵۰ عدد 
۱۱چسبکاغذی برای بسته بندی کارتن۲۵۰۰ حلقه 

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی

( فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه)

ماشین آلات و تجهیزات اصلی جهت تهیه الکل چغندر از ملاس آن که در فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه مورد استفاده قرار میگیرند به شرح زیر میباشد.

ردیفماشین آلات و تجهیزاتمشخصات فنیتعدادتأمین
۱تجهیزات پخت و استریل کردن مالاسگالوانیزه با پوشش رنگ اپوکسی ضد زنگ۳ 
۲تجهیزات پرورش یووربا ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر پرورش مدام و نگهداری مجهز به سیستم بخار و خنک کننده۲ 
۳تجهیزات تخمیر نهایی با مخازنمخزن۲۰۰۰۰لیتری اکسیژن رسانی، کنترل دما۶ 
۴دستگاه تقطیر اولیهاز جنس مس و استنلس استیل با ظرفیت    ۳۰۰۰ لیتر۶ 
۵تقطیر نهایینیمه مداوم حجم ۷۵۰۰ لیتر استنلس استیل۱ 
۶مخزن جهت نگهداری الکل ۴۰ درجهضد زنگ ۲۰۰۰ لیتری۳ 
۷مخزن جهت نگهداری الکل ۴۰ درجهضد نگ ۲۰۰۰۰ لیتری۱ 
۸مخزن نگهداری الکل ۹۶ درجهضد زنگ با پوشش دپوکسی ظرفیت          ۱۰۰۰۰ لیتری۳ 
۹پرکن برقی اتوماتیکظرفیت ۵۰۰۰ بطر در یک شیفت به قدرت ۸ کیلو وات۱ 
۱۰اتیکت زن ۶۰۰۰ عدد در یک شیفت قدرت ۲ کیلو وات۱ 
۱۱درب بندیظرفیت ۵۰۰۰ بطر در یک شیفت ۱ 
۱۲انواع پمپ هاضد زنگ به قدرت های ۱و۶ و۵/۱ کیلو وات۴ 
۱۳مخازن نگهداری اسید خالصظرفیت ۲۰۰۰۰ کیلوگرم۱ 

 

۶- تعداد کارکنان

مدیریتکارشناسیتکنسینکارگر ماهرکارگرسادهکل کارکنان
۱۰۴۹۱۳۴۱

 

۷-کل انرژی مورد نیاز

توان برق (کیلو وات)آب روزانه(مترمکعب)سوخت روزانه(گیگاژول)
۱۳۲۵۰۲۴۱

 

۸-زمین و ساختمان ها ( مترمربع )

زمینسالن تولیدکل انبارهاکل زیربنا
۷۱۰۰۴۷۵۱۳۵۳۲۰۳۸

 

مشاهده سایر طرح های توجیهی در سایت مهدی زاهدی اول

دیدگاهتان را بنویسید