کمیته پذیرش استارتاپ ها گروه نوآوری مالی پارس

حالا هر کسی می‌تواند رو ایده و کسب و کار شما سرمایه گذاری کند

استارتاپ هایی که نیاز به تامین مالی داشته باشند، میتواند از طریق گروه نوآوری مالی پارس و به صورت تامین سرمایه جمعی (کرادفاندینگ) سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. استارتاپ ها برای تامین مالی ابتدا میبایست درخواست خود را برای گروه نوآوری مالی پارس ارسال کنند و سپس در صورت تایید توسط کمیته پذیرش فرایند جذب سرمایه آغاز میشود.

هدف کمیته بررسی و پذیرش استارتاپ، رسیدگی به درخواست هایی است که برای جذب سرمایه به شرکت ارسال میشوند. استارتاپ ها پس از تکمیل فرم و ارسال مدارک در مدت زمانی کمتر از ۱۰ روز توسط این کمیته مورد بررسی اولیه قرارمیگرند و در صورت کامل بودن  اطلاعات و مدارک و مستندات، می توانند پس از تایید این کمیته برای جذب سرمایه اقدام کنند.

موارد مورد بررسی در جهت تایید استارتاپ برای جذب سرمایه کسب وکار در ادامه مطرح میشوند؛ لازم به ذکر است که موارد ذیل توسط کمیته پذیرش بررسی میشوند

وضعیت مالی و حقوقی:

  • درخصوص شرکت هایی که بیش از یک سال از ثبت آن ها گذشته باشد، آن شرکت می بایست اطلاعات مالی شامل گزارش های مالی و ترازنامه مالی خود را به همراه مدارک ارسال کند.
  • فروش و هزینه های شرکت می بایست به صورت کامل در اظهارنامه مالیاتی درج شده باشند، و با توجه به رسالت و تمایل سرمایه گذاران به شفافیت مالی، در صورتی که در فرایند های مالی اطلاعات فروش در حساب شرکت و تراز مالی درج نشده باشد، درخواست مورد قبول واقع نخواهد شد.
  • ارائه لیست بیمه پرسنل برای برسی دقیق و گزارش پرداخت های بیمه و اطمینان از بیمه بودن تمامی پرسنل شرکت، و عدم بدهی به بیمه تامین اجتماعی از دیگر موارد لازم در بررسی مالی شرکت می باشد.
  • لیست وضعیت بدهکاران و بستانکاران شرکت نیز برای بررسی میبایست به کمیته ارسال شود. به این منظور که اشخاص حقیقی و حقوقیِ بدهکار و بستانکار شرکت مشخص باشند. در خصوص بدهکاران وضوح علت بدهی الزامیست. همچنین در صورتی که بخشی از فروش شرکت تحویل نشده باشد، میزان و تعداد مشتریانی شرکت که خدمات و یا محصول خود را دریافت نکرده اند، به صورت کامل مشخص باشند و همچنین وضوح دلائل عدم تحویل نیز الزامیست.
  • درصورتی که شرکت دارای حسابرس باشد، ضروریست گزارش حسابرس به همراه مدارک ارسال گردد. در خصوص شرکت ها با فروش بالای ۱ میلیارد تومان در سال مالی آخر، وجود حسابرس الزامی بوده و میبایست در پروسه بررسی، حسابرسی رسمی برای شرکت انجام شود.
  • شرایط لازم برای ادامه فعالیت شامل مجوز ها و عضویت در اتحادیه ها و انجمن های صنفی و …

 

توان فنی و تکنولوژی:

  • کاربرد صحیح توان فنی و تکنولوژی در بسیاری از استارتاپ ها یکی از کلیدی ترین عناصر موفقیت است. یکی از مهترین نکات استفاده از تکنولوژی  توسعه پذیر بودن آن است. از این رو  در راستای مشخص شدن توسعه پذیری در زمان بررسی استارتاپ، نکاتی مرتبط با تکنولوژی های استفاده شده، بررسی میشود. برای مثل وجود مستند های فنی از نکات مهم در خصوص توسعه است. یکی دیگر از موارد مورد نیاز وجود مستندات مربوط به فرایند هاست. همچنین وجود فهرستی از اقدامات فنی به انجام نرسیده و یا در دست توسعه نیز در ارزیابی فنی و تکنیکی ضرورت دارد.

 

بازار و آینده کسب و کار :

  • یکی دیگر از مواردی که برای سرمایه گذاران و کمیته پذیرش اهمیت دارد، اطلاعات کامل و دقیق از بازار محصول و یا خدمات، فعلی، و اندازه بازار توسعه ای آن میباشد. اطلاعات مربوط به بازار می بایست به صورت کامل و مستند برای کمیته پذیرش ارسال شود. پیش بینی مربوط به رشد بازار در ۳ تا ۵ سال آینده، سهم بازار رقبای داخلی و خارجی ، میزان حجم معاملات مالی این صنعت در ۳ تا ۵ سال گذشته (درصورت وجود) و پیش بینی آن در ۳ تا ۵ سال آینده. در صورت امکان مقایسه بازار ایران با دیگر کشور های دنیا بویژه کشورهای همسایه و مشابه ازجمله ترکیه.
  • مشکلات مربوط به این صنعت در داخل ایران و عواملی که میتواند باعث تغییر پیشبینی ها در طول سال های آینده شود.

 

استراتژی ورود به بازار:

  • یکی دیگر از موارد مهم برای پذیرش وجود طرحی برای ورود به بازار است. این طرح باید دقیق و مستند بوده، از جمله زمان عرضه طرح به بازارمشخص باشد. از چه روشهایی برای معرفی محصول یا خدمات استفاده خواهد شد. مخاطبان محصول و یا خدمات چه اشخاص یا گروه سنی میباشند  و در چه بازه زمانی جامعه مخاطب مورد هدف قرار خواهد گرفت. بررسی دقیق هزینه های ورود به بازار، بودجه تبلیغات و بازاریابی؛ به چه شکلی در چه مدت زمانی مصرف خواهد شد؛ نیز از مواردی است که در زمان پذیرش یک استارتاپ مورد توجه و بررسی دقیق قرار میگیرد.

 

مراحل پذیرش استارتاپ یا پروژه

۱) بررسی اولیه استارتاپ توسط کمیته پذیرش گروه نوآوری مالی پارس
۲) تایید اولیه و ارجاع برای تصویب هیات مدیره
۳) عقد قرارداد با متقاضی (استارتاپ) با گروه نوآوری مالی پارس
۴) ارزیابی دقیق و بررسی کامل تمام صورت های مالی در صورت وجود (برای شرکت ها و استارتاپ هایی که بیش از یک سال فعالیت میکنند) در غیر این  صورت مشاهده و بررسی دقیق طرح تجاری و برنامه ها و طرح های مربوط به ورود به بازار توسط کمیته پذیرش گروه نوآوری مالی پارس.
۵) تایید نهایی کمتیه پذیرش و هیئت مدیره, شروع پروسه جذب سرمایه
۶)انتشار امید نامه یا توافقنامه سهامداران که اهداف و برنامه های شرکت در آن به صورت روشن و مشخص اعلام شده باشند.
۷) اعلام عمومی استارتاپ و پروژه در سایت گروه نوآوری مالی پارس (پارس‌فاندینگ) شامل: انتشار فراخوان شامل اطلاعات کامل شرکت شامل : اطلاعات مربوط به بنیانگذاران، گزارش های مالی و طرح ها توسعه، میزان و نحوه بازگشت سرمایه یا سود یا پیش بینی فروش سهام در بازار فرابورس یا بورس، اطلاعات کامل مربوط به محصول
۸)شروع و باز شدن امکان پرداخت آنلاین و خرید سهام از طریق سایت گروه نوآوری مالی پارس (پارس‌فاندینگ) برای تامین کننده (سرمایه گذار)
۹)انتقال قانونی و کامل سهامی قابل عرضه در مرحله اول به گروه نوآوری مالی پارس از استارتاپ همزمان به امضای دیگر قرارداد ها و توافق نامه های موردنیار

دیدگاهتان را بنویسید