مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۰

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش دوم قسمت دهم

خسارت کرونا در بخش خصوصی و کارکنان را چه کسی جبران خواهد کرد ؟

 

در این بخش از مصاحبه  “خسارت کرونا در بخش خصوصی و کارکنان را چه کسی جبران خواهد کرد ؟”  مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید