مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۶

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

  بخش دوم قسمت شانزدهم

در آینده کدامیک از بیزینس ها درخشان تر خواهند بود؟

 

در این بخش از مصاحبه  در مورد اینکه “بدر آینده کدامیک از بیزینس ها درخشان تر خواهند بود؟”  صحبت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید