مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۴

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

  بخش دوم قسمت چهاردهم

اقتصاد ایران بعد از کرونا و با توجه به تحریم ها، به گذشته باز خواهد کشت؟

 

در این بخش از مصاحبه  در مورد اینکه “اقتصاد ایران بعد از کرونا و با توجه به تحریم ها، به گذشته باز خواهد کشت؟”  صحبت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید