مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۳

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

  بخش دوم قسمت سیزدهم

صنایع آسیب دیده از دوران کرونا را چگونه می توان راه اندازی کرد ؟

 

در این بخش از مصاحبه  در مورد اینکه “صنایع آسیب دیده از دوران کرونا را چگونه می توان راه اندازی کرد ؟”  صحبت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید