مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۱

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش دوم قسمت یازدهم

دولت چگونه میتواند به اقشار آسیب پذیر کمک کند؟

 

در این بخش از مصاحبه  “دولت چگونه میتواند به اقشار آسیب پذیر کمک کند؟”  مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید