مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۵

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت پنجم

تاثیر کرونا بر مشاغل

 

در این بخش از مصاحبه  تاثیر کرونا بر مشاغل مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید