مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۴

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت چهارم

 تاثیر کرونا بر صدور مجوزهای قانونی

 

در این بخش از مصاحبه   تاثیر کرونا بر صدور مجوزهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید