مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۳

مصاحبه  با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت سوم

تاثیر کرونا بر سیستم تولید و توزیع

 

در این بخش از مصاحبه  تاثیر کرونا بر سیستم تولید و توزیع مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید