طراحی شروع یک ارائه – نقل قول

آیا دوست دارید به ارائه خود اعتبار ببخشید؟ آیا کسب اعتبار با استفاده از سخن شخصیتی شناخته شده و تاثیرگذار می تواند در اعتبار دادن به ارائه موثر باشد؟
فرض کنید که ارائه خود را با یک نقل قول آغاز می کنید. نقل قولی کوتاه که پیام اصلی ارائه شما در آن نهفته است.

برای مثال تصور کنید میخواهید درباره موضوع برخورد ساده با مسائل سخنرانی کنید، میتوانید ارائه خود را این چنین شروع کنید و از انیشتین کسب اعتبار کنید: انیشتین: خیال پردازی از دانش مهمتر است.

همیشه با این نکته دقت داشته باشید که نقل قول خود را بسیار کوتاه انتخاب کنید. جملات و  نقل قول های بلند و طولانی به سرعت برای مخاطب خسته کننده میشوند و حواس آنها را پرت میکند. جمله یا جملاتی که برمی گزینید هرچه کوتاه تر و خلا صه تر بیان شوند تاثیر گذاری بیشتری خواهند داشت. البته واضح است که هرگز نباید تغییری در نقل قول ایجاد کنید که آنرا از معنای حقیقی خود دور کند و تلاش خود را کنید تا به همان شکل بیان شده آن را مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید