طراحی شروع یک ارائه – شکاف دانش

زمانی که ارائه خود را شروع می کنید، باید تمام تلاش خود را برای به وجود آوردن حس خوب در مخاطب و جلب نظر اولیه انجام دهید، چرا که مخاطب در همان ۳۰ ثانیه ابتدایی تصمیم می گیرد که به صحبت های شما گوش دهد.

در ابتدای صحبت های خود یک جمله قانع کننده و مثبتی را بیان کنید و بعد از مخاطبان سوالی بپرسید. به عنوان مثال بگویید: ۲۰ درصد مردم جامعه، ۸۰ درصد پول و درآمد جامعه را در اختیار دارند. و سپس سوال بپرسید که آیا شما هم جز این ۲۰ درصد برتر هستید؟ و بعد به سوالات بعدی خود و یا ادامه صحبت هایتان بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید