طراحی شروع یک ارائه – داستان جذاب

دفعه آخری که تحت تاثیر یک سخنران حرفه ای قرار گرفتید را بخاطر بیاورید. حتما به این موضوع فکر کردید که کاش شما هم می توانستید مثل او سخنرانی کنید و پیام خود را به مخاطبان؛ کارمندان یا سرمایه گذاران با چنین تاثیرگذاری زیادی منتقل نمایید.

اما نکته قابل توجه اینجاست که ارائه دهندگان بزرگ این چنین به دنیا نیامده اند بلکه توانسته اند خود را در این زمینه تقویت نمایند. تبدیل شدن به یک سخنران خوب، مانند یادگیری هر مهارت دیگر، نیازمند یادگیری اصول، تکنیک های مناسب و تلاش مستمر است.

یک ارائه دارای یک شروع فوق العاده است. شروع مناسب حضار را مشتاقانه در انتظار یک ارائه ناب سر جای خودشان  می نشاند.

 

دیدگاهتان را بنویسید