طراحی شروع یک ارائه – تصویر سازی

ویژگی مشترک تمامی ارائه های موفق، انتقال ایده از ذهن شما به مخاطبان است. برای اینکه از لحاظ روانی مخاطبان را درگیر کنید، می توانید به آنها بگویید تا تصویری را که بیان گر هدف شماست در ذهن تصور کنند.

تصور کنید میخواهید درباره معضل فقر و کودکان کار صحبت کنید. ارائه خود را میتوانید اینگونه شروع کنید: «چشمان خود را ببندید و ۷۰ سال قبل را تصور کنید، تجسم کنید کودکی ۱۰ ساله هستید. شما هر روز در یک کارخانه به مدت ۱۲ ساعت، سخت کار میکنید و به ازای هر ساعت ۱۰ سنت دستمزد میگیرید و در هر روز تنها یک وعده غذا میخورید. تاکنون مدرسه را از نزدیک ندیده اید. پاهای خود را از شدت سرما نمیتوانید حس کنید. چه احساسی دارید؟» پس از سکوتی کوتاه، از شرکت کنندگان بخواهید چشمان خود را باز کنند. اکنون درباره احساسات و افکار مخاطبین از آنها سوال بپرسید. سپس به تدریج به سراغ موضوع اصلی بروید و بازخورد حضار را به آن ارتباط دهید.استفاده از عباراتی مانند «چشمان خود را ببندید و تصور کنید» یا «به خاطر بیاورید» یا همان روش تصویر سازی ذهنی به شما کمک میکند در شروع ارائه از این روش به عنوان قلاب استفاده کنید و حضار را درگیر کنید. این روش میتواند هر موضوع خشک و بی روحی که در ظاهر هیچ جذابیتی ندارد و مخاطب با شنیدن آن احساس بی تفاوتی میکند را به ارائه ای هیجان انگیز و درگیرکننده تبدیل کند البته اگر به درستی از آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید