تولید شیر ماست خامه

طرح توجیهی تولید شیر پاستوریزه، ماست و خامه

طرح توجیهی تولید شیر پاستوریزه، ماست و خامه

راه اندازی خط تولید شیر و لبنیات از جمله ماست و خامه پاستوریزه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- انواع تولیدات:

ردیف تولیدات مشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱ شیر پاستوریزه مطابق با استاندارد ملی ۹۳، هموژنیزه با ۵/۲ درصد چربی ۵۵۰۰ تن
۲ خامه پاستوریزه مطابق با استاندارد ملی ۱۹۱، هموژنیزه با ۳۰ درصد چربی ۲۵۵ تن
۳ ماست مطابق با استاندارد ملی ۶۹۵، کم چربی ا ۲ درصد چربی ۲۵۰۰ تن

۲- فرآیند تولید :

 • ۱) خنک کردن
 • ۲) ذخیره کردن شیر
 • ۳) کلاریفیکیشن
 • ۴) حرارت دادن اولیه
 • ۵) تعدیل چربی شیر
 • ۶) هموژناسیون
 • ۷) پاستوریزاسیون
 • ۸) اضافه کردن مایه ماست
 • ۹) پر کردن در ظروف
 • ۱۰) گرم خانه
 • ۱۱) سرد خانه
 • ۱۲) تانک ذخیره خامه
 • ۱۳) بسته بندی

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

۱- دریافت شیر:

شیر پس از توزین و انجام آزمایش های اولیه در ارتباط با عدم ترشیدگی یا عدم مخلوط بودن با آب و مواد دیگرتحویل و در یک مخزن مکعبی به گشایش حدود ۵ هزار در لیتر پس از عبور از فیلتر اولیه تخلیه می گردد.

۲-خنک کردن:

شیر تحویل شده توسط یک پمپ از مخزن شیر به مبدل های حرارتی (plare cooler ) انتقال می یابد و توسط یک پمپ از مخزن شیر به مبدل ها حرارت آن به حدود ۵ درجه سانتیگراد تقلیل می یابد.

۳- ذخیره کردن:

از آنجایی که تمامی شیر دریافت شده امکان انتقال را به خط تولید ندارد در تانک های ذخیره جهت انتظار به خط تولید ذخیره می گردد.

۴- کلاریفیکیشن «Clasrification » :

در این مرحله نا خالصی های همراه شیر، گرد و غبار غیره توسط دستگاه کلاریفیکیشن از شیر جدا می گردد.

۵- حرارت دادن اولیه :

در این مرحله شیر ضمن عبور از مبدل های حرارتی درجه حرارت آن به ۴۵-۴۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و جهت مراحل بعدی آماده سازی می گردد.

 ۶- تعدیل چربی شیر:

از آنجایی که میزان چربی شیر بسته به نوع دام، نژاد، زمان شیردهی می تواند بین ۵/۷-۵% تغییر نماید جهت یکنواخت کردن میزان ۵/۲ % شیر را از دستگاه سپراتور عبور می دهند تا بوسیله نیروی گریز از مرکز مقدار چربی اضافی شیر جدا گردد، ظرفیت سپراتورهای مربوطه بستگی به ظرفیت واحد دارد و معمولاً ظرفیت آن ۵۰۰۰ لیتر در ساعت می باشد چربی اضافی شیر به شکل خامه از شیر جدا می گردد.

۷- هموژناسیون:

در این مرحله به لحاظ جلوگیری از خروج چربی شیر از بافت شیر توسط یک دستگاه هموژنیز تحت فشار ۲۰۰ بار همگن گشته و مجدداً به مبدل حرارتی
( پاستوریزاتور) برمی گردد.

۸- پاستوریزاتور:

شیر در این مرحله توسط بخار دمای شیر به ۷۲ درجه سانتیگراد افزایش داده می شود و پس از ماندن به مدت ۱۵ ثانیه در این دما پاستوریزه می گردد در بخش دیگری از این دستگاه توسط آب سرد، سرد گردیده و دمای آن به ۵ درجه سانتیگراد کاهش داده می شود و شیر پاستوریزه یا در یک مخزن ذخیره شده و یا اینکه مستقیماً جهت بسته بندی به دستگاه بسته بندی هدایت می گردد، دستگاه پاستوریزاتور جهت کنترل دقیق عملیات پاستوریزاسیون شیر دارای یک سیستم کنترلی می باشد که این سیستم در صورتی که حرارت لازم و یا زمان لازم جهت پاستوریزاتور ایجاد نشده توسط یک By pass شیر را مجدداً به ورودی دستگاه پاستوریزاتور هدایت می نماید.

۹- بسته بندی شیر :

در این مرحله شیر پاستوریز شده بسته به نوع بسته بندی آن (شیشه) به داخل دستگاه بسته بندی هدایت می گردد و در بطری های نیم لیتری پر و بسته بندی می گردد، لازم به توضیح است که شیشه های خالی شیر توسط دستگاه بطری شور بطور همزمان از جعبه های شیر توسط دستگاه Uncaser خالی می گردد و سپس توسط یک نوار نقاله به دستگاه بطری شور هدایت شده و شیشه های خالی در دستگاه بطری در تانکهای سود کاستیک گرم غوطه ور شده و عملیات شستشو انجام می گردد و سپس شیشه ها توسط آب تمیز آبکشی می گردد.

۱۰- در این مرحله شیشه های شیر پر شده توسط دستگاه Case Packer و یا به صورت دستی در داخل سبدهای شیر قرار داده شده و سپس به سرد خانه جهت توزیع انتقال می یابد.

۱۱- تانک ذخیره خامه:

خامه جدا شده از مرحله (۶) دستگاه سپراتور به داخل تانک خامه گیر جهت عملیات بعدی ذخیره می گردد.

۱۲- پاستوریزاسیون خامه:

پس از تعدیل میزان چربی خامه، خامه به دستگاه پاستوریزاسیون هدایت می گردد و در درجه حرارت ۸۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه پاستوریزه شده و جهت بسته بندی به دستگاه بسته بندی هدایت می شود.

۱۳- بسته بندی خامه:

در این مرحله بته به نوع دستگاه بسته بندی خامه پاستوریزه شده به آن هدایت می شود و سپس در بسته های ۲۵۰ گرمی در ظروف پلیمری و یا ظروف تتراپک بسته بندی می شود و سپس در سبدهای خامه قرار داده شده و جهت توزیع به انبار سرد خانه واحد انتقال می یابد.

۱۴- تهیه ماست:

 جهت تولید ماست شیر پاستوریزه شده به داخل تانک ماست هدایت می گردد و درجه حرارت آن تا حدود ۴۵ درجه سانتیگراد کاهش می یابد سپس مایه ماست به آن اضافه شده و توسط همزدن تانک کاملاً با شیر مخلوط می گردد.

۱۵- پر کردن شیر مایه زده شده در ظروف :

در این مرحله شیر مایه زده شده توسط یک دستگاه پرکن در داخل ظروف ترموپلاستیکی ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی و یا ظروف بزرگتر پرشده و دربندی می گردد.

۱۶- گرم خانه:

شیر مایه زده شده بسته بندی شده جهت تولید ماست به گرم خانه با درجه حرارت ۴۳-۴۵ درجه سانتیگراد انتقال داده می شود و عملیات لاکتیکی و تولید ماست ظرف مدت ۴-۳ ساعت انجام می گیرد و سپس ظروف ماست جهت توزیع به سرد خانه واحد منتقل می گردد.

۴- ماده اولیه اصلی :

ردیف مواد اولیه اصلی مشخصات فنی مصرف سالیانه تأمین
۱ شیر به صورت خام و بعنوان ماده اصلی ۸۴۰۰ تن
۲ سودسوزآور محلول جهت شستشو ۳۰ تن
۳ اسید نیتریک محلول جهت شستشوی بطری های شیر ۲۱ تن
۴ هیپوکلریت سدیم محلول جهت تصفیه آب و شستشوی بطری ها ۱ تن
۵ ورق آلومینیوم به صورت فویل جهت درب بندی ماست و خامه و بطری های شیر پاستوریزه ۸۰/۱۲ تن
۶ بطری شیشه های نیم لیتری بعنوان جبران ضایعات بسته بندی شیر ۲۰۰۰ عدد
۷ بسته های پلاستیکی ۲۵۰ سانتیمتر مکعبی جهت بسته بندی ماست و خامه ۵۶ تن
۸ جعبه (سبد) پلاستیکی ۲۰ خانه برای حمل و نقل بطری های شیرپاستوریزه و بعنوان ضایعات شیر ۱۰۰ عدد
۹ جعبه (سبد) پلاستیکی ۶۰ خانه برای حمل و نقل ماست و خامه و بعنوان جبران ضایعات ۳۵ عدد

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی( فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیف ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی تعداد تأمین
۱ تانک دریافت و نگهداری شیر خام تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، فیلتر دوبل، مبدل حرارتی، بیدون شور، تانک ذخیره شیر ۱
۲ تانک دریافت و نگهداری شیر خام تجهیزات داخلی شامل نوار نقاله ترازوی شیر دریافتی  و تانک واسط ۱
۳ دستگاه پاستوریزاسیون تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، مبدل، کویل، سپراتور و هموژنیزر ۱
۴ دستگاه پاستوریزاسیون تجهیزات داخل شامل تانک تنظیم کننده (پلانس) یکصد لیتری ۱
۵ تانک نگهداری شیر پاستوریزه تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، بطری شور، جعبه، بطری پرکن ۱
۶ تانک نگهداری شیر پاستوریزه تجهیزات داخلی شامل تانک نگهداری شیر پاستوریزه (ده متر مکعبی) با کلیه لوازم ۱
۷ تجهیزات بسته بندی ماست تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفژ، مبدل، پرکن، درب بند، گرم کننده ۱
۸ تجهیزات بسته بندی ماست تجهیزات داخلی شامل تانک شیر (ده مترمکعبی) تانک فرآیند ۵۰۰ لیتری ۱
۹ تجهیزات بسته بندی خامه تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ ۱۰۰۰ لیتری در ساعت باتوان ۷۵/۰ کیلووات ۱
۱۰ تجهیزات بسه بندی خامه تجهیزات داخلی تانک فرآیند یک مترمکعبی، دوجداره همزن دار ۱
۱۱ واحد شستشو در محل تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ یک مترمکعبی و ۲/۲ کیلووات و دستگاه تمیز کننده با ۸ برنامه ۱
۱۲ واحد شستشو در محل تجهیزات داخلی شامل تانک شیر کولاسیون۲۰۰ لیتری ۱
۱۳ واحد سرما سازی کمپرسور آمونیاکی، کنانسور اوپراتور، اوپراتور برای دو سال کار نرمال دستگاه های خارجی ۱
۱۴ لوازم یدکی برای دو سال کار نرمال دستگاه های خارجی ۱
۱۵ تجهیزات آزمایشگاهی در حد لزوم ۱

۶- تعداد کارکنان:

مدیریت کارشناسی تکنسین کارگرماهر کارگرساده کل کارکنان
۱ ۱ ۲ ۸ ۷ ۲۶

۷- کل انرژی مورد نیاز:

توان برق(کیلووات) آب روزانه(مترمکعب) سوخت روزانه(گیگاژول)
۲۰۶ ۱۲۰ ۲۶

۸- زمین و ساختمانها(مترمربع):

زمین سالن تولید کل انبارها کل زیربنا
۷۲۰۰ ۱۱۴۵ ۲۹۰ ۲۰۶۰

مشاهده سایر طرح های توجیهی در سایت مهدی زاهدی اول

دیدگاهتان را بنویسید