روابط معاصر ایران و عربستان

روابط ایران و عربستان به مجموعه مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بین ایران و عربستان گفته می‌شود. این روابط هیچ‌گاه در سطح مطلوب برقرار نبوده است.

پیروزی انقلاب ۱۳۵۷،

سقوط صدام حسین

و بهار عربی،

مراحلی بودند که به مرور، اختلاف میان دو قدرت منطقه‌ای را افزایش دادند.

تاکنون بارها منازعات نظامی و دیپلماتیک بین دو کشور رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید