دلایل اصلی ترس از سخنرانی

یکی از نظریه هایی مطرح، درباره اضطراب اجتماعی و ترس از سخنرانی بیان می کند:

ترس از سخنرانی ناشی از تکامل انسان است. در گذشته، زندگی فردی برای انسان های اولیه بسیار پر مخاطره بوده است، به این دلیل آنها با ماندن در کنار انسان های دیگر و ادامه دادن به زندگی در قالب گروه به عنوان یک مهارت پایه ای میتوانستند از شر خطر های زیادی در امان بمانند.

این ویژگی با تکامل انسان انتقال یافته است و به شکلی در آمده است که امروز شاهد آن هستیم.

هنگام سخنرانی برای گروهی از افراد، زمانی که شما خود را تک و تنها میابید، احساس میکنید آسیب پذیر و در معرض خطر هستید و دچار ترس میشوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید