خمیر دندان و کرمهای بهداشتی

۱- انواع تولیدات:

ردیف

تولیدات

مشخصات فنی

ظرفیت اسمی

۱

خمیر دندان

مطابق استاندارد ملی ایران با شماره ۱۰۰۸

۴۰۰ تن

۲

کرم

باPHدرمحدود۸-۵/۵ مقاوم در برابرتغییرات دمادرمحدوده۴۸-۱۰ درجه سانتیگراد

۴۰۰ تن

۲- فرآیند تولید:

 

۱) توزین

۲) فازآبی

۳) تانکر اختلاط

۴) توربومیکسر هیدرولیک

۵) پمپ

۶) تانکر

۷) پرکن

۸) بسته بندی

۹) ذخیره سازی

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

الف تولید خمیر دندان:

فرآیند ساخت خمیر دندان فرآیند پیچیده ای نبوده تنها بر اساس اختلاط یک سری مواد(تأید شده وزارت بهداشت) و رعایت نکات فنی فرآیند قرار دارد. ترکیب و اختلاط مواد به ترتیب مورد نظر انجام و حرارت c (۷۰-۷۵) توسط آب داغ که در جداره دوم تانکر ساخن و همزن جریان دارد تأمین می گردد. ابتدا عامل قوام دهنده(cmc) در عامل مرطوب کننده (گلیسیرین و سور بیتول) پراکنده می گردد. سپس ماده پاک کننده (لوریل سولفات سدیم) به آرامی اضافه می گردد تا از ایجاد کف جلوگیری بعمل آید. پس از آن آّب مقطر و ماده محافظ به مخلوط اضافه شده و ترکیب حاصل هم زده می شود. سپس کربنات کلسیم(نوع دنتال) جامد که در حدود نیمی از وزن خمیر دندان را تشکیل می دهد بعنوان ماده صیقل دهنده اضافه گردیده و در آخرین مرحله خوشبو کننده (اسانس ) به محلول اضافه می شود. پس از این مرحله مخلوط به آسیاب منتقل می گردد تا کاملاٌ مواد همونیژه و یکنواخت گردند. در آسیاب دو جداره که در جداره دوم آن آب داغ جریان دارد، دما در حدود c ۷۰ است. سپس مخلوط توسط پمپ به میکسر تحت خلاء دو جداره منتقل گردید و در حدود یک ونیم ساعت توسط همزن مواد همزده می شوند در صورت که استفاده ازیک توربور میکسر هیدرولیک احتیاجی به آسیاب نمی باشد. دمای میکسر c۷۰ است و گرما توسط آب داغ که در جداره دوم میکسر جریان دارد تأمین می گردد. پمپ خلاء میکسر باعث تخلیه هوای داخل آن شده و بدین ترتیب در محلول حاصل حباب های هوا وجود نداشته و از فساد مواد جلوگیری بعمل آید. توسط پمپ غلیظ کش ترکیب بدست آمده به ظروف نگهداری از جنس فایبرگلاس منتقل و به مدت سه روز در دمای محیط باقی می مانده تا بر روی            نمونه هائی ازآن درآزمایشگاه کشت میکروبی انجام گیرد پس از محصول از نتیجه آزمایشگاه، محصول به دستگاه تیوپ پرکن انتقال یافته و بسته بندی شده آنگاه ته تیوپ ها عاج زده شده و بوسیله نوار نقاله به قسمت بسته بندی منتقل می گردد.

ب- تولید کرم:

در فرآیند ساخت کرم نیز ابتدا فاز روغنی کرم(پارافین مایع،لانولین، گلیسریل منواستئارت) با یکدیگر مخلوط و تا c۷۰ حرارت می بینند. سپس فازآبی آن(آب مقطر، محلولسوربیتول، متیل پارافین) نیز با یکدیگر مخلوط و تا c۷۰ حرارت داده  می شود. فاز روغنی کرم در حالیکه هم زده می شود به فازآبی آن افزوده شده و پس از اینکه دمای مخلوط به c۳۵ رسید معطره آن افزوده می شود و در همان حال هم زده می گردد. سپس محصول به دستگاه هموژنیزاتور منتقل شده تا مواد کاملاٌ هموژن و یک فاز شود. پس از آن مخلوط بدست آمده به دستگاه میکسر تحت خلاء انتقال یافته و به مدت ۵/۱ ساعت در دمایc ۷۰ هم زده می شود. در صورت استفاده از یک توربومیکسر هیدرولیک احتیاجی به هموژنیزاتور نیست دلیل انجام این مرحله آن است که هوای داخل مواد کاملاٌ خارج شده تا از فساد آنها بدین ترتیب جلوگیری بعمل آید. حرارت لازم توسط غلیظ کش در ظروف فایبرگلاس تخلیه گردیده و به مدت ۳ روز نگهداری می شود تا به روز نمونه هائی از آن در آزمایشگاه کشت میکروبی بعمل آید. چنانچه مشکلی در این مورد وجود نداشته باشد مخلوط به دستگاه فیلتر رفته و در تیوپ یا قوطی بسته بندی و پس از بسته بندی در جعبه مقوائی و نهایتاٌ در کارتن آماده ارائه به بازار می گردد.

۴- مواد اولیه اصلی:

ردیف

مواد اولیه اصلی

مشخصات فنی

مصرف سالیانه

تأمین

۱

کربوکسی متیل سلولز

به عنوان چسباننده

۸۰۸۰ کیلوگرم

۲

گلسیرین

مایع بی رنگ با درجه خلوص ۵/۹۹ درصد

۴۸۴۸۰ کیلوگرم

۳

کربنات کلسیم جامد

صیقل دهنده

۱۶۱۶۰۰ کیلوگرم

۴

محلول ساخارین

جهت شیرین کردن

۳۴۳۴ کیلوگرم

۵

سوربیتول

قابل هضم و مغزی و نیز به عنوان جانشین شکر

۶۸۶۸۰ کیلوگرم

۶

سدیم لوریل سولفات

به عنوان پاک کننده

۱۴۷۴۶کیلوگرم

۷

نگهدارنده

جهت جلوگیری ازتغییررنگ و خواص خمیردندان

۶۰۶کیلوگرم

۸

اسانس

خمیردندان

۲۰۲۰کیلوگرم

۹

سدیم منوفوروفسفات

ماده حاوی فلوراید جهت حفاظت از لثه ها

۴/۴۰کیلوگرم

۱۰

روغن معدنی

پارافین مایع

۶۰۶۰کیلوگرم

۱۱

لانولین

ماده اضافی جهت پراکنده سازی مواد

۱۲۱۲۰کیلوگرم

۱۲

روغن کرچک

۶۰۶۰کیلوگرم

۱۳

گلسیریل منواستنارات

۴۸۴۸۰کیلوگرم

۱۴

محلول سوربیتول

۲۰۲۰۰کیلوگرم

۱۵

متیل پارافین

۶۰۶۰کیلوگرم

۱۶

اسانس کرم

۸۰۸کیلوگرم

۱۷

تیوپ خمیردندان۸۰گرمی باچاپ

۵۱۵۰تن

۱۸

جلدمقوائی تیوپ خمیردندان

۵۱۵۰ تن

۱۹

کارتن خمیردندان و کرم

۱۰۶ هزار عدد

۲۰

تیوپ ۷۰گرمی کرم با جبد

۵۴۳۹هزارعدد

۲۱

جعبه تیوپ مقوائی کرم

جهت محافظت کرم

۵۴۳۹ هزار عدد

۲۲

آب مقطر

افزودنی

۴۰۵۷ تن

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی(فرآین تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیف

ماشین آلات و تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد

تأمین

۱

تانکر اختلاط

اختلاط اولیه دو جداره

۱

۲

توربورمیکسرخمیر دندان

همراه با هموژنیزاتور و پمپ وکیوم

۱

۳

دستگاه پرکن تیوپ

با خط نوار نقاله

۲

۴

تانکر ذخیره مواد

همراه با شیرها و ملحقات

۹

۵

میکسرهای جانبی

برای اختلاط اولیه

۲

۶

توربورمیکسر

مخصوص کرم

۱

۶- تعداد کارکنان:

زمین

کارشناسی

تکنسین

کارگرماهر

کارگرساده

کل کارکنان

۱

۰

۲

۶

۸

۲۳

۷- کل انرژی مورد نیاز:

توان برق(کیلووات)

آب روزانه(مترمکعب)

سوخت روزانه(گیگاژول)

۵۸

۸

۲۰

۸- زمین و ساختمان ها (مترمربع):

زمین

سالن تولید

کل انبارها

کل زیربنا

۲۲۰۰

۲۸۰

۱۰۷

۶۳۷

دیدگاهتان را بنویسید