خرما و قند مایع

۱- انواع تولیدات:

ردیف

تولیدات

مشخصات فنی

ظرفیت اسمی

۱

خرمای بسته بندی

مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۳۴۳

۳۰۰۰ تن

۲

قند مابع

متشکل از۵۰%گلوکز و ۵۰ % فروکتوز

۱۶۸۰ تن

۲- فرآیند تولید:

 

۱) تمیز کردن

۲) جدا سازی

۳) ضدعفونی

۴) بازدید نهایی

۵) شستشو

۶) خشک کردن

۷) جدا سازی و سورتینگ

۸) بسته بندی

۹) باز کردن دانه

۱۰) خرد کردن

۱۱) استخراج شیره خرما

۱۲) عبور از صافی مخصوص

۱۳) صاف کردن مجدد

۱۴) رنگ زدایی

۱۵) تنظیم PH

۱۶) عبور از صافی

۱۷) تبخیر

۱۸) پاستوریزه کردن

۱۹) ذخیره و نگهداری

۲۰) بسته بندی

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

پس از آن که خرمای خریداری شده از تولید کنندگان به کارخانه ارسال گردید توسط باسکول وزن شده و در سکوهای تخلیه باراندازی می گردد به منظور افزایش راندمان کارخانه بهتراست از ابتدای کار خرید و برداشت محصول و همچنین حمل آن به کارخانه دستورالعملهای مشخصی از طرف کارخانه وجود داشته باشد و همچنین ظروف حمل مناسب که در کاهش ضایعات خرما تأثیر بسزائی دارد دراختیارتولید کنندگان قرار گیرد. پس از تخلیه و تحویل خرما چنانچه ضایعات آن کمتر از ۲درصد باشد در جعبه های مخصوص قرار گرفته و جهت ضد عفونی آماده می شود. عمل ضد عفونی برای تمام خریدهای وارده به کارخانه در اطاق های مخصوص به صورت اتوماتیک و با گاز متیل بروماید صورت می گیرد. پس از این مرحله به اندازه ظرفیت بسته بندی خط تولید به تولید به قسمت شستشو برده می شود. خرمای شسته شده توسط ریل های مخصوص به طرف دستگاه خشک کن هدایت شده و با تنظیم دستگاه علاوه بر خشک کردن آب شستشو، میزان رطوبت موجود در خرما از ۳۰ درصد به حدود ۲۰-۱۵ درصد می رسد. دستگاه خشک کن معمولاٌ دارای دو قسمت اصلی و ثانویه بوده که درجه حرارت قسمت اصلی آن بیشتر از ثانویه می باشد و این اختلاف درجه حرارت ایجاد جریان های داخلی نموده که باعث تسریع در خشک شدن طبیعی شده و در کیفیت آن تغییری ایجاد نمی نماید. پس از اینکه خرما خشک گردید مرحله درجه بندی و بازرسی شروع می شود. در این قسمت خرمایی که از هر نظر وضع رضایت بخشی داشته باشد جدا شده و بقیه به منظور جذب بازارهای داخلی و خارجی بسته بندی می شود. قند مایع، شیره و دیگر مشتقات خرماهایی که از نظر درجه بندی در طبقه ۲ و ۳ قرار می گیرند، پس از ورود به کارخانه از طریق فرآیند زیر تبدیل به مشتقات مختلفی می گردند که به بهره برداری  از خرما معروف می باشد. خرما پس از دریافت وارد قسمت تبدیلات شده پس از تزریق وارد دستگاه های مخصوص بار کردن دانه ها و خرد کردن می گردد، هسته خرما که در این مرحله جدا می گردد در یک فرآیند جداگانه برای تهیه روغن سالم و خوراک دام استفاده می شود. خرماهای بدون پوسته و هسته با افزودن آب داغ و ماده تصفیه کننده رسوب مواد جامد زائد آمده شیره گیری می گردد. شیره خرما در دومرحله از صافی های مخصوص می گذرد و وارد قسمت مبادلات شیمیایی              می گردد. در این قسمت از طریق مبادله کاتیون ها و آنیون های شیمیایی و رنگ زدایی توسط اسید و کاستیک سودا و           آب های تصفیه شده قسمت دیگری از تصفیه شیره انجام می گردد. در اخرین مرحله از تصفیه شیره مقدار PH به کمک اسید استیک تنظیم شده و از صافی عبور نمود و تبخیر و پاستوریزه می گردد. پس از این مرحله در ظروف مخصوص پر شده به انبار مخصوص ارسال می شود.

۴- مواد اولیه اصلی:

ردیف

مواد اولیه اصلی

مشخصات فنی

مصرف سالیانه

تأمین

۱

خرما

درجه یک

۳۰۰۰ تن

۲

خرما

درجه ۲ و ۳

۶۰۰۰ تن

۳

پرلیت

۲۱۰ تن

۴

پودرخزه

۲۵ تن

۵

آهک

۴۰ تن

۶

پنبه نسوز

۴۲۰۰ متر

۷

اسید استیک

۲۰ درصد

۱۱ تن

۸

محلول قلیایی

۴۰ درصد

۶۰۰ تن

۹

اسید کلریدریک

۳۵ درصد

۷۰۰ تن

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی(فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیف

ماشین آلات و تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد

تأمین

۱

خط بسته بندی خرما

متشکل از بخش ضدعفونی، حوضچه تخلیه خرما مجهز به آسانسور تخلیه بار و پلکان متحرک تونل های شستشو و نقاله های مربوطه دستگاه های رطوبت گیر سورتینگ، تونل خشک کن پر کن همراه با سیستم توزین و دستگاه بسته بندی توموفرمینگ

۱

۲

خط تولید شیره و قند مایع از خرما

دستگاه مخصوص جداکردن هسته و گوشت خرما مبدل حرارتی آب گرم، جدا سازی هسته خرما، سیستم انتقال شیره اولیه، مخلوط کن، مخزن نگهداری شیره خرما صاف کننده شیره خرما مجهز به دستگاه تصفیه نهائی مخزن نگهداری شیره صاف شده، پمپ ها و صافی های مختلف، پاستوریزاتور، دستگاه پر کن

۱

۳

سرد خانه

یک هزار تنی

۱

۴

کمپرسور هوا

۳۰ متر مکعبی

۱

۶- تعداد کارکنان:

مدیریت

کارشناسی

تکنسین

کارگرماهر

کارگرساده

کل کارکنان

۱

۱

۳

۲

۲۴

۶۴

۷- کل انرژی مورد نیاز:

توان برق(کیلووات)

آب روزانه(مترمکعب)

سوخت روزانه(گیگاژول)

۵۲۴

۴۰

۱۰۳

۸- زمین و ساختمان ها(مترمربع):

زمین

سالن تولید

کل انبارها

کل زیربنا

۱۶۱۰۰

۲۲۰۰

۲۰۰۰

۴۶۰۰

دیدگاهتان را بنویسید