جمعیت جوانان کارآفرین

جمعیت جوانان کارآفرین،
سازمانی است مردم‌نهاد که با ثبت در وزارت ورزش و جوانان در پی آن است، نخستین تشکل از نسل سوم تشکل های کشور باشد.
نسل سومی که می خواهد با روش های نوین در فضای اقتصادی کشور نگارنده فصل جدیدی از کارایی و کارامدی تشکل ها در حوزه جوانان ایران باشد و سطح کارکرد تشکل های موجود در این حوزه را ارتقاء بخشد.
ایجاد روش های نوین هم افزایی و گردهمایی، ایجاد ساختار جدید سازمانی، کاهش دیوان سالاری و سهم خواهی های رایج در تشکل های موجود و رسیدگی به فضاهای مغفول در حوزه جوانان از اهداف جمعیت جوانان کارآفرین خواهد بود.
بیایید با ایجاد فرصت های برابر برای اعضاء و شفافیت کامل در فضای تشکلی پیش رو مطالبه گری شایسته برای جوانان کارآفرین ایران باشیم.
برای پیوستن به جمعیت جوانان کارآفرین و اخذ فرم عضویت با ایمیل info@jesorg.ir مکاتبه نمایید.
#جمعیت_جوانان_کارآفرین
#جوانان
#جوان
#ایران
#اقتصاد
#اشتغال
#تشکل_نسل_سوم
#کسب_و_کار

دیدگاهتان را بنویسید