بسته بندی پسته و مشتقات آن

۱- انواع تولیدات:

ردیف تولیدات مشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱ پسته طبق استانداردملی ۱۵،بسته بندی صادراتی در ۲ نوع وکیوم و غیروکیوم در ظروف ۲۵ تا ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۰ تن
۲ مغز پسته طبق استاندارد ملی ۲۱۸ و بسته بندی ظروف ۲۵ تا ۲۵۰ گرمی جهت صادرات ۱۳۵ تن
۳ خلال پسته طبق استاندارد ملی ۲۱۸ مغز پسته که خلال شده است ۶۲ تن
۴ پود رپسته طبق استاندارد ملی ۲۱۸ مغز پسته که پودر شده است ۵/۲۲ تن

 

۲- فرآیند تولید:

۱) چیدن پسته

۲) حمل به واحد

۳) پوست گیری

۴) پوک گیری

۵) جدا کردن پسته دهان بسته

۶) شستشو

۷) آب گیری

۸) خشک کردن

۹) کیسه گیری و بسته بندی

۱۰) تفت دادن

۱۱) بسته بندی

۱۲) خندان کردن پسته های دهان بسته

۱۳) مغز کردن

۱۴) خلال کردن

۱۵) بسته بندی

۱۶) پودر کردن

 

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

فرآیند تولید و بسته بندی پسته و مشتقات آن به شرح زیر است:

۱- چیدن پسته:

جمع آوری و چیدن پسته در حال حاظر بوسیله دست انجام می شود. با توجه به اینکه زمان رسیدن دانه پسته بر روی درخت همزمان انجام نمی گیرد برداشت و چیدن آن نیز طی حداقل سه مرحله انجام می گیرد چیدن پسته از درخت به صورت دست چین انجام می گیرد و دانه هایی که از نظر رسیدگی به حد مطلوب رسیده باشد از درخت جدا                 می گردد تشخیص رسیدن دانه از روی تغییر رنگ پوست نرم آن انجام می گیرد دانه های چیده شده در داخل سبد پلاستیکی جهت حمل به واحد مالی ضبط جمع آوری می گردد.

۲- حمل پسته به واحد های ضبط و بسته بندی:

سبد های حاوی پسته چیده شده با توجه به فاصله و وزن و حجم توسط وسایل مختلف به واحد های ضبط منتقل می گردد آنچه که در این مرحله حائز اهمیت می باشد تسریع در انتقال سبد های حاوی پسته بعلت جلوگیری از تغییر رنگ پوسته و تخمیر و آسیب پذیری بعدی پسته می باشد.

۳- پوست گیری:

در این مرحله پوست سبز پسته توسط ماشین پوست گیری جدا می گردد، عملیات پوست گیری پسته نیز باید در حداقل زمان ممکن انجام گیرد تا خسارت وارد به پوست شاخی پسته انجام نگیرد و کفیت محصول نهایی در حد مطلوب باشد.

۴- پوک گیری:

با توجه به اینکه میزان رسیدگی پسته های برداشت شده یکسان نمی باشد در طی مرحله پوست گیری پسته های نارس و پوک پوست گیری نشده و یا بطور ناقص پوست گیری در این مرحله نیز این پسته ها جدا می گردد.

۵- جدا کردن پسته های دهان بسته:

از آنجایی که حدود ۲۰-۱۵ درصد پسته ها به طور طبیعی دهان بسته می باشند و این پسته ها نیز باید جدا گردند در این مرحله توسط دستگاه مخصوص که اساس کارآن سوزن زدن دانه های پسته می باشد پسته های دهان بسته را از دانه های دهان باز جدا می نماید.

۶- در این مرحله پسته ها در داخل وان دستگاه ضبط هدایت می گردد و عملیات شستشو انجام می گیرد.

۷-مرحله آب گیری:

در این مرحله توسط یک سیستم هوادهی با فشار آب اضافی همراه پسته از مرحله قبلی جدا می گردد.

۸- مرحله خشک کردن:

در این مرحله با توجه به میزان رطوبت محصول از حدود۲۵-۲۰ درصد به حدود ۱۵-۱۳ تقیل می یابد، عملیات خشک کردن توسط سیستم هوای داغ انجام می گیرد. هوای گرم با درجه حرارت حدود ۷۵-۶۰ درجه سانتیگراد به مدت حداقل ۲ ساعت در تماس با پسته قرار می گیرد در واحد هایی که از دستگاه خشک کن و یا تونل خشک کننده استفاده نمی نمایند جهت عملیات خشک کردن از روش آفتابی استفاده می نمایند، جهت این منظور پسته را با ضخامت ۵ سانتیمتر بر روی زمین وسیعی به نام میدان در معرض آفتاب پهن می نمایند. طول مدت خشک کردن آفتابی حداقل ۴ شبانه روز به طول می انجامد.

۹- مرحله سورتیک و درجه بندی:

در این مرحله پسته ها بر اساس درشتی و استاندارد مربوطه بوسیله دستگاه، درجه بندی می گردند. ماشین درجه بندی حاوی الک هایی با درجه ریزی و درشتی متفاوتی می باشد که از جنس فولاد ضد رنگ می باشد که با حرکت لرزشی رفت و برگشت عملیات درجه بندی پسته را انجام می دهد.

۱۰- مرحله کیسه گیری و بسته بندی:

در این مرحله پسته های درجه بندی شده به طور دستی در گونی های کنفی ۷۰ کیلوگرمی بسته بندی می گردد. معمولاً جهت حفظ کیفیت محصول و جلوگیری از رشد قارچ آسپرجیلوس فلاووس که تولید سم خطرناک افلاتوکسین را در پسته می نماید و هم چنین جلوگیری از صدمات و خسارت آفات انباری از قرص برمید متیل استفاده می نمایند ودر درون هر کیسه حداکثر تا ۴ قرص قرار می دهند.

۱۱- عملیات تفت دادن( بو دادن ):

پس از عملیات سورت کردن پسته، در صورت تمایل عملیات بو دادن پسته انجام می گیرد. در عملیات بو دادن از مواد افزودنی مجاز جهت بهبود طعم و مزه استفاده می گردد، مواد افزودنی مختلفی جهت بودادن مورد استفاده قرار می گیرد که قبلاً فرموله می گردد. از مهمترین مواد افزودنی مورد استفاده نمک، آب لیمو، نشاسته، ادویه و انواع رنگ های مجاز خوراکی استفاده می گردد. معمولاً در فرآیند تفت دادن رطوبت پسته نیز به میزان ۵-۴ درصد کاهش می یابد، مکانیسم تفت دادن معمولاً توسط یک مخزن دو جداره همزن دار که منبع حرارتی آن یا توسط سیستم بخار آب گرم و یا سیستم حرارت مستقیم توسط یک مشعل گازوئیلی انجام می گیرد.

۱۲- بسته بندی:

پس از عملیات تفت دادن، پسته تفت داده شده به داخل دستگاه بسته بندی هدایت می گردد و با توجه به سفارش مربوط در بسته های ۵۰۰-۵۰ گرمی در فیلمهای ترموپلاستیکی بسته بندی می گردد، در صورتی که جهت بسته بندی از قوطی فلزی استفاده گردد معمولاً از سیستم وکیوم جهت افزایش طول نگهداری محصول استفاده می شود.

۱۳- خندان کردن پسته های دهان بسته:

پسته های دهان بسته جدا شده از عملیات مرحله ۵ توسط عملیات دستی خندان می گردند عملیات خندان کردن این نوع پسته ها معمولاً به روش خیساندن آن درآّب سرد به مدت ۳-۲ روز و ضربه زدن مکانیکی توسط انبر و غیره به آن انجام        می گیرد، که به این روش آّب خندان کردن پسته می گویند.

۱۴- مغز کردن :

از آنجایی که پسته هایی که به روش آب خندان، خندان شده اند دارای کفیت مطلوب جهت عرضه به بازار نمی باشند، عملیات مغز کردن بر روی آنها انجام می شود و پوست شاخی آن جدا می شود.

۱۵- خلال کردن و پودر کردن:

پسته های پوست گیری شده از مرحله قبل را می توان در صورت سفارش و تمایل خلال کرد، عملیات خلال کردن می تواند توسط ماشین یا دستی انجام گیرد. در صورت که از دستگاه جهت عملیات خلال کردن استفاده گردد، مغز پسته از محفظه حاوی تیغ های مربوطه عبور داده می شود تا خلال گردد. در حین خلال کردن یا در هنگام مغز کردن چنانچه مغز پسته به صورت خرده و یا خاک پسته در آمده باشد از آن در جهت تولید پودر پسته استفاده می گردد. جهت تولید پودر پسته ، وارد دستگاه آسیاب تیغه ای می گردد، ریزی و درشتی پودر تولیدی نیز می تواند بر حسب درخواست مشتری و سفارش دهنده انجام می گیرد.

۱۶- فرآورده های توید شده پسته خلال و پودر پسته را جهت حفظ کیفت محصول، رعایت اصول بهداشتی و افزایش طول مدت نگهداری باید بسته بندی گردد. جهت بسته بندی از فیلم های پلاستیکی استفاده می گردد در صورتی که ماشین بسته بندی مربوطه مجهز به سیستم واکیوم باشد کیفیت و طول مدت ماندگاری محصول را می توان تا دو برابر افزایش داد.

 

۴- مواد اولیه اصلی:

ردیف مواد اولیه اصلی مشخصات فنی مصرف سالیانه تأمین
۱ پسته خام فاقد پسته های پوک و نارس ۱۵۰۰ تن  
۲ نمک خوراکی با درجه خلوص ۲۱/۹۹ درصد در کیسه های ۳۶ کیلوگرمی ماده افزودنی که به صورت محلول آب نمک مصرف می گردد ۳۱ درصد وزن پسته ۴۵ تن  
۳ نشاسته ماده افزودنی جهت جلای ظاهری ۱ درصد وزن پسته ۱۵ تن  
۴ اسید سیتریک ماده افزودنی بهبود دهنده طعم و بو ۲ درصد وزن پسته ۳۵ تن  
۵ سلفون جهت بسته بندی ۱۰۰،۲۵،۵۰ و ۲۵۰ گرمی ۴ سانتیمتر مربع برای هر گرم پسته ۱۲ تن  
۶ گازنیتروژن متعادل کننده فشار داخل، پوشش و فشار خارجی ۱ درصد وزن ۱۵ تن  
۷ کارتن مقوایی جهت بسته بندی ۳۰ تن  
۸ چسب بسته بندی جهت اتصال لبه کارتن های بسته بندی ۳۰۰ کیلوگرم  
۹ برمید متیل جلوگیری از کپک و آفات های دیگر در پسته های خام انبار ۹۰۰ کیلوگرم  

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیف ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی تعداد تأمین
۱ دستگاه جداکننده جهت جدا سازی پسته های دهان باز و بسته بطور اتوماتیک سوزنی، ظرفیت ۵/. تن در ساعت ۱  
۲ دستگاه سورت غربالی، دوطبقه، ظرفیت ۵/۰ تن در ساعت ۲  
۳ مغز کن جهت خندان کردن از نوع فشاری، فولاد ضد زنگ  ۲۰۰ kg/h ۱  
۴ جداکننده پوست سخت از مغز از نوع موتور گیریبکس ۱ kg/h ۱  
۵ دو پوسته کردن از نوع بخار و غلطکی، kg/h ۳۵۰ جهت جدا کردن نرمه مغز ۱  
۶ خلال کن با دستگاه برش مدور، فولاد ضد زنگ ۱  
۷ آسیاب از نوع چرخ گوشت، فولاد ضد زنگ ۱  
۸ برشته کن جهت بو دادن، مشعلی، فولاد ضد زنگ با فن هوا ۱  
۹ نوار انتقال ماشین بسته بندی وکیوم با تزریق گاز نیتروژن ۱  
۱۰ نوار انتقال پسته خام ظرفیت ۱ تن در ساعت، فولاد ضد زنگ ۱  
۱۱ نوار بازرسی و کنترل ظرفیت ۱ تن در ساعت، فولاد ضد زنگ ۱  
۱۲ مخزن حاوی محلول نمک حجم دو متر مکعب، فولاد ضد زنگ ۱  
۱۳ کمپرسور هوا فشار ۷ اتمسفر، دبی ۳ متر مکعب در دقیقه با متلقات مربوطه ۱  
۱۴ کپسول های گاز ازت تحت فشار به گنجایش ۴۰ لیتر ۱  
۱۵ تجهیزات آزمایشگاهی در حد لزوم مناسب با ماهیت غذایی و صادرات کالا ۱  

 

۶- تعداد کارکنان:

مدیریت کارشناسی تکنسین کارگرماهر کارگرساده کل کارکنان
۱ ۰ ۱ ۱ ۱۸ ۲۹

 

۷- کل انرژی مورد نیاز:

توان برق (کیلووات) آب روزانه (مترمکعب) سوخت روزانه (گیگاژول)
۷۷ ۸ ۴

 

۸- زمین و ساختمان ها (مترمربع) :

زمین سالن تولید کل انبارها کل زیربنا
۲۷۰۰ ۳۷۵ ۱۹۰ ۷۷۰

 

دیدگاهتان را بنویسید