انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن جوانان استان تهران

مجمع موسسین انجمن جوانان استان تهران با حضور اعضای این تشکل و نامزدهای حضور در ترکیب هیات مدیره برگزار و اعضای هیات مدیره آن برای مدت دو سال انتخاب شدند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این مراسم، دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه تشکیل انجمن جوانان استان تهران یکی از آرمان‌های اتاق تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان این اتاق بود، گفت: سابقه نشان داده است که هرگاه در کشور یک قرارداد اجتماعی به درستی برقرار شود، زمینه‌های توسعه و پیشرفت نیز در کشور شکل خواهد گرفت، از این رو تشکیل انجمن جوانان استان تهران و برگزای اولین دوره مجمع این تشکل، گام بلندی در برقراری یک قرارداد اجتماعی میان اتاق تهران و کارآفرینان و کنشگران اقتصادی جوان در کشور است که هر دو طرف از دستاوردهای آن بهره خواهند بود.‏
بهمن عشقی با بیان اینکه ایجاد نظام جانشین‌پروری در اتاق بازرگانی، یکی از دستاوردهای این قرارداد اجتماعی است، افزود: با تاسیس و آغاز به کار انجمن جوانان استان تهران، تعامل و همکاری میان جوانان فعال در عرصه‌های اقتصادی با اتاق تهران گسترش پیدا کرده و نمایندگان این انجمن با حضور در نشست‌ها و کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران به رشد و تعالی کسب وکارها و یافتن راهکارهایی بهتر برای بهبود فضای اقتصادی کشور کمک خواهند کرد.‏
مدیر امور تشکل‌ها و مسولیت اجتماعی اتاق تهران نیز در این اجلاس با بیان اینکه برای عضویت در انجمن جوانان استان تهران ۵۶۴ نفر ثبت نام کردند، گفت: دبیرخانه موقت انجمن پس از بررسی شرایط متقاضیان و تطبیق آن با اساسنامه، ۳۱۳ نفر شامل ۵۵ نفر از بانوان و ۲۵۸ نفر از آقایان را واجد عضویت در این تشکل دانست.‏
غلامرضا ملکی با اشاره به اینکه اساسنامه انجمن جوانان استان تهران در شورای راهبردی اتاق ایران تدوین و به تصویب هیات رییسه این اتاق رسیده است، افزود: برای حضور در هیات مدیره این انجمن نیز ۱۶۴ نفر ثبت نام کردند که ۱۳۴ نفر واجد شرایط شناخته شدند.‏
در ادامه این نشست، حاضران در این اجلاس با انتخاب هیات مدیره موقت، اداره اولین دوره مجمع جوانان استان تهران را به منتخبانی از میان خود سپردند و پس از بررسی مفاد اساسنامه، آن را به تصویب رساندند.‏
در ادامه از سوی اعضای این تشکل، انتخابات تعیین ۹ عضو هیات مدیره آغاز شد. بر طبق اساسنامه انجمن جوانان استان تهران، هیات مدیره این تشکل باید با ترکیب ۳ نفر از بانوان و ۶ نفر از آقایان و نیز دو عضو علی‌البدل هیات مدیره و همچنین یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل انتخاب شود.‏
پس از رای‌گیری اعضای انجمن که با نظارت اتاق تهران صورت گرفت، از ۱۶۴ رای مأخوذه ۱۶۰ رای صحیح و ۴ رای باطله اعلام شد و ترتیب منتخبان به شرح زیر اعلام شد.‏
خانم‌های منتخب هیأت مدیره ثمین‌سادات میرترابی با ۶۹ رای، آتنا آبایی با ۶۸ رای و نغمه حدیدی با ۶۷ رای؛ در گروه آقایان نیز احسان پیری با ۶۹ رای، مهدی زاهدی اول با ۶۷ رای، میر نیما قاضی با ۶۴ رای، سید مرتضی حاجی آقامیری با ۶۳ رای، علی محمدی با ۵۹ رای و آرش نیک‌پی با ۵۷ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن جوانان استان تهران برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. همچنین شیما شعبانی‌فر با ۵۸ رای و رضا ایلاتی با ۵۵ رای به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.‏
میلاد بختیاری با ۶۷ رای به عنوان بازرس اصلی و پردیس رستم‌زاده نیز به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید