اعلام موجودیت سفیران باران

منشور اخلاقی (مرامنامه) ائتلاف سفیران باران

شعار:

 • مدیران جوان امروز، تدبیرگران آینده ساز فردا

آرمان:

 • هم افزایی و افزایش نقش موثر جوانان در فضای کسب و کار
 • تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت مغز ها و ‌نیروهای فعال جوان
 • ترویج فرهنگ اعتماد به جوانان فعال اقتصادی
 • ایجاد پل ارتباطی به منظور انتقال تجربه و دانش مدیران با سابقه به جوانان و کاهش شکاف نسلی میان پیشکسوتان و جوانان

اعتقادات و باورهای اساسی:

ما بر این باوریم که اعضای این ائتلاف

 • برای تبدیل تهدیدهای فضای کسب و کار جوانان به فرصت ها تلاش می کنند
 • نسبت به وقایع پیرامونی جامعه به خصوص جوانان حساس و هوشیار هستند
 • معتقد به خرد جمعی، اندیشه مدار و برنامه محور هستند.

ارزشهای بنیادین

 • اهتمام به ترویج فرهنگ خدمتگذاری به جوانان فعال اقتصادی در استان.
 • تلاش برای حفظ و اجرای  قوانین مفید و اصلاح مقررات دست و پا گیر در سایه پاسداری از اصل قانونگرایی
 • اعتلای جایگاه زنان در جامعه اقتصادی کشور
 • تلاش برای افزایش نوآوری در فضای اقتصادی
 • متعهد به اخلاق حرفه ای و انضباط و معتقد به ساختار بخشی امور جوانان.
 • شناخت کافی و استنباط صحیح نسبت به قوانین حاکم بر اقتصاد ایران.
 • حضور منظم، موثر و مستمر در جلسات هیأت مدیره و مجامع مربوطه
 • تفکر فرا رشته ای و معتقد به تحول و توسعه پایدار در حوزه جوانان.
 • اهتمام به مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگی در کنار فعالیت های اقتصادی
 • ایجاد نگاه جدید در عرصه اقتصاد کشور و گذار از اقتصاد سنتی به مدرن
 • تلاش در جهت افزایش نقش پیشرو اتاق تهران در کشور
 • تلاش برای توزیع متناسب فرصت ها بر مبنای شایسته سالاری

اهداف و برنامه ها

 • ارائه خدمات آموزشی به اعضا و پرورش مدیران توانمند
 • تلاش در جهت افزایش نقش پیشرو اتاق تهران در کشور
 • حمایت از نوآوری و ایده های بکر در فضای کسب و کار
 • تلاش جهت گذار از اقتصاد خام فروشی به اقتصاد تولیدگرای مبتنی بر محصولات ارزش‌افزوده
 • تلاش در کاهش فاصله جایگاه کشور از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و حصول اهداف عالی حاکم بر آن در جهت ارتقاء ایران به عنوان اقتصاد نخست منطقه

 

 

وب سایت ائتلاف : www.safiraanebaran.ir
کانال ائتلاف : www.telegram.me/safiraanebaran

دیدگاهتان را بنویسید