ارائه تجارب قانونی و نهادی کارآفرینی در اروپا

پیشرفتهای تکنولوژیکی نقش اقتصاد مقیاس را در صنایع به نحو  قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
تغییرات در ترکیب و ساختار جمعیتی نیروی کار به انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار منجر شده است.
تغییر سلیقه مصرف کنندگان منجر به فزونی تقاضا برای دسترسی به کالاهای متنوع و گوناگون شرکتهای کوچک شده است.
مقررات زدایی، اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی موجبات تسریع در رشد شرکتهای کوچک را فراهم نموده است.
اهمیت زیاد ابداعات، نوآوری و خلاقیت در کاهش هزینه های تولید نسبت به اهمیت نسبی تولید کالا در مقیاس وسیع نیز موثر بوده است

دیدگاهتان را بنویسید