آب معدنی

۱- انواع تولیدات

ردیف تولیدات مشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱ آّب معدنی دارای کلیه املاح ضروری بدن انسان-بسته بندی یک لیتری در ظروف PET یاPPوPT ۱۲۰۰۰ تن

 

۲- فرآیند تولید

۱) پمپ آب چشمه

۲) مخزن ته نشین مواد معلق

۳) ضدعفونی کردن ( افزودن کلر)

۴) هواگیری

۵) تصفیه شنی آب

۶) تصفیه توسط کربن فعال ( بوگیری)

۷) عبور از میکروفیلتر ( جدا کردن مواد سمی ریز)

۸) فیلتر فشنگی

۹) استریلیزاسیون با uv

۱۰) پر کردن در بطری یکبار مصرف و دربندی آن

۱۱) بسته بندی

۱۲) انبار کردن

 

۳- ویژگی های فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی

فرآیند تولید آب معدنی به شرح زیر است:

۱- آب از چاه های عمیق آب معدنی و یا چشمه های مخصوص آب معدنی بوسیله پمپ هایی که با توربین های موتوری دوار به مخازن انتقال می یابد و بوسیله اضافه نمودن مواد شیمیایی مخصوص باعث تجمع مواد معلق در آب و در ته انبار ها ته نشین شده و خارج می شوند.

۲- برای از بین بردن قسمت عمده ای از باکتری ها میکروارگانیزم های مضر موجود در آّ ب آن را تحت ضد عفونی کردن با کلر یا سایر مواد شیمیایی مناسب مربوطه قرار می دهند.

۳- پس از مدت طولانی ذخیره آب می توان مشاهده نمود که مقدار باکتری ها و همچنین کاهش رنگ چشمگیری داشته اند در طی این مدت بسیاری از مواد معلق در آب در اثر رسوب و ته نشین شدن از آب خارج می شوند.

۴- آب را به مخازن هواگیری پمپ می کنند در اثر این عمل گازهای شیمیایی غیر ضروری و همچنین از میزان بوهای ناخواسته حاصل از مواد آلی و سایر ارگانیزم ها کاسته می شود.

۵- آّب توسط لایه های مختلف از اعماق شن های متفاوت با اندازه های  یکنواخت عبور داد و صاف می نماید اندازه های دانه های مواد مصرفی ساختمان بستر شنی باید به دقت و توجه بیشتری انتخاب شوند زیرا حجم زیادی از مواد معلق در آب بجز آنهایی که اندازه کوچک دارند ممکن است از میان شنها عبور نمایند بطوریکه پس از پایان این مرحله مقدار زیادی از مواد معلق در آّب از آن جدا می شوند.

۶- سپس آب توسط کربن فعال یکی از متداول ترین مواد تصفیه کنندگان آّب های آشامیدنی و آّب های معدنی می باشد که آلودگی های غیر محلول درآب را به خود جذب می کند. ( در این روش آلودگی هایی که درآب باقیمانده از بین می رود) اساساٌ جذب آّب روی کربن فعال همان وصل نیروی اتصال ضعیف الکترواستاتیک بین مواد جذب کننده و جذب شونده می باشد آب بدست آمده از این روش بی بو و طعم آن نیز بهبود یافته است.

۷- آب سپس از میان میکروفیلترها آلودگی های ریز و مواد سمی ریز را ازآب جدا می کند عبور داده می شود.

۸- در نهایت فیلتر فشنگی اغلب فیلتر بهداشتی نمایی استفاده می شوند تا اینکه آّب باید بطور مداوم از آلودگی هایی که از صافی های قبلی عبور کرده عاری شود این از نوع موج دار یا از جنس سلولز و یا الیاف پنبه می باشد درست شده است در نهایت می توان گفت که تنها موادی که دارای چند میکرون قطر هستند می توانند از این صافی ها عبور کنند.

۹- سپس آّب صاف شده را به داخل یک دستگاه استریلزاسیون UV جهت اسرییزه شدن هدایت می کنند.

۱۰- آب معدنی برای بسته بندی به دستگاه پرکن انتقال می دهند و توسط دستگاه آب معدنی  در ظروف یکبار مصرف پرشده و دربندی می گردد.

۱۱- آب معدنی بسته بندی توسط نقاله به انبار حمل می شود.

۴- مواد اولیه اصلی

ردیف مواد اولیه اصلی مشخصات فنی مصرف سالیانه تأمین
۱ آب چشمه یا آّبشار مواد اولیه اصلی قابل شرب ۱۲۰۰۰ مترمکعب  
۲ کلر یا پرکلرین ضد عفونی کننده ۱۳۵ کیلوگرم  
۳ کربن فعال تصفیه کننده آب های آشامیدنی ۸۰ کیلوگرم  
۴ ظروف پلاستیکی جهت بسته بندی آب معدنی ۱۲۰۰۰ قطعه  

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی ( فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه)

ردیف ماشین آلت و تجهیزات مشخصات فنی تعداد تأمین
۱ مخازن ضد عفونی کردن آب ۴۰ مترمکعب در روز ۱  
۲ مخزن هواگیری ۱  
۳ فیلتر شنی ظرفیت ۴ تنی ۱  
۴ مخزن تصفیه آب به ظرفیت ۲ تن ۱  
۵ صافی کربن فعال به ظرفیت ۵/۳ تن ۱  
۶ صافی ریز ۱  
۷ فیلتر فشنگی ۱  
۸ استریلیزاسیون uv آب ۱  
۹ دستگاه پرکن به ظزفیت ۵ مترمکعب در ساعت ۱  
۱۰ دستگاه در بند ۱  
۱۱ لوازم آژمایشگاه ۱  

 

۶- تعداد کارکنان

مدیریت کارشناسی تکنسین کارگر ماهر  کارگر ساده کل کارکنان
۱ ۱ ۱ ۶ ۹ ۲۴

 

۷-کل انرژی مورد نیاز

 توان برق (کیلووات) آّب روزانه( مترمکعب) سوخت روزانه(گیگاژول)
۹۱ ۷ ۹

 

۸- زمین و ساختمان ها

زمین سالن تولید کل انبارها کل زیربنا
۵۵۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵۰ ۱۵۸۵

 

دیدگاهتان را بنویسید