ویژگی‌های مشاور فارگو چیست ؟

یک: با تجربه است.

برای مدت زمانی مشخص تجربه‌ی دیدن مراجع و مشاوره را داشته و دارد.

دو: حوزه‌ی کارکردی‌اش مشخص است.

او در یک حیطه‌ی مورد نظر کار می‌کند. به‌طور مثال او در حوزه‌ی مسائل خُلقی تخصص داشته و کار می‌کند.

سه: رویکرد اجرایی و درمانی‌اش مشخص است.

او با توجه به حوزه‌ی کاری‌اش از یک یا دو رویکرد بَهره می‌برد. به‌طور مثال او از شناخت‌درمان‌گری استفاده کرد و بر واقعیت‌درمان‌گری نیز تسلط دارد.

چهار: امین و راز‌دار است.

اصل اساسی در روند روان‌درمانی بود و مشاورِ متعهد به فارگو این مهم را با جان‌و‌تن انجام داده و رفتار کرده.

پنج: به ضوابط فارگو پای‌بند بوده و در تلاش برای ارائه‌ی کیفیتی خدماتی بالا است.

مثل هر سامانه‌ی دیگر، فارگو نیز راهبردها و اهداف خاصی را در ذهن داشته و در جهت نیل به دست‌یابیِ آن‌ها مقاصد خود را دنبال می‌کند.

شش: از اصولِ حرفه‌ای روان‌درمانی آگاه است.

هر دانش‌آموخته‌ی رشته روان‌شناسی و متخصص از این اصول مطلع بوده و از آن‌ها در روندِ درمان بهره می‌برد.

هفت: تعهد و مسئولیت برای اثربخشی داشته.

برای سلامت روان و بهبودِ وضعیت مراجع متعهد بوده و در این طریق مسئولانه و واقع‌بینانه فعالیت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید