مصاحبه با رادیو ایران برنامه ایران امروز

مصاحبه با رادیو ایران در برنامه ایران امروز درخصوص اقتصاد ایران و محدودیت های به وجود آمده اقتصادی برای کشور و توانایی های شرکت های دانش بنیان برای غلبه به این شرایط صحبت کردیم  

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید