مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۵

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

  بخش دوم قسمت پانزدهم

بانک ها بعد از کرونا چه تاثیری بر اقتصاد و صنایع کشور خواهند داشت؟

 

در این بخش از مصاحبه  در مورد اینکه “بانک ها بعد از کرونا چه تاثیری بر اقتصاد و صنایع کشور خواهند داشت؟”  صحبت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید