مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۲قسمت۱۲

 مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

  بخش دوم قسمت دوازدهم

چرا کشور قرنطینه کامل نشد؟

 

در این بخش از مصاحبه  “چرا کشور قرنطینه کامل نشد؟”  مورد بررسی قرار گرفت

 

 

دیدگاهتان را بنویسید