مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۹

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت نهم

تاثیر تعطیلی بازار شب عید بر مشاغل چه بود؟

 

در این بخش از مصاحبه  “تاثیر تعطیلی بازار شب عید بر مشاغل چه بود؟”  مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید