مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۷

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت هفتم

تاثیر کرونا بر sme و راه حل های موجود مدیریت آن

 

در این بخش از مصاحبه  تاثیر کرونا بر sme و راه حل های موجود مدیریت آن  مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید