مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۶

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت ششم

چگونگی مدیریت بحران اجتماعی کرونا در کشور

 

در این بخش از مصاحبه  چگونگی مدیریت بحران اجتماعی کرونا در کشور مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید