مصاحبه با سایت خبری دیدار نیوز بخش۱قسمت۸

مصاحبه با پایگاه تحلیلی خبری دیدار نیوز

 بخش اول قسمت هشتم

مشاغل آسیب پذیر در بحران کرونا

 

در این بخش از مصاحبه  مشاغل آسیب پذیر در بحران کرونا مورد بررسی قرار گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید