وظایف انجمن جوانان کارآفرین استان

وظایف انجمن جوانان کارآفرین استان

پیل اندر خانه تاریک بود/عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی/اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی

دیدنش با چشم چون ممکن نبود/اندر آن تاریکیش کف می‌بسود

در آستانه تشکیل انجمن جوانان کارآفرین استانی نگارنده تلاش دارد نقش دو سویه استارت آپ ها و انجمن جوانان را مورد واکاوی قرار دهد، در این خصوص بنظر می رسد با بررسی وظایف انجمن جوانان در حوزه استارت آپ ها و همچنین باز تعریف مسئولیت اجتماعی یک تشکل با توجه به مفهوم استارت آپ به ادغام دو ماموریت اساسی انجمن های جوانان کارآفرینی استانی بپردازد.

وظایف انجمن جوانان کارآفرین استانی را می توان در ماده ۸ اساسنامه ابلاغی مورد بررسی قرارداد

 • بند ۸-۱- شناسایی موانع و مشکلات کارافرینی (به ویژه در رابطه با جوانان) در استان و تلاش برای رفع آنها.
 • بند ۸-۲- افزایش همکاری و کارهای مشترک در میان جوانان کارافرین و شبکه سازی کسب و کار در استان و با سایر استانها.
 • بند ۸-۳- افزایش مهارتهای کارافرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب و سایر روشهای ممکن.
 • بند ۸-۴- افزایش دانش و توانمندی جوانان در زمینه مدیریت تشکلها و سازمانهای غیر انتفاعی.
 • بند ۸-۵- آشناسازی کارافرینان جوان با مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی (CSR)و اهداف توسعه پایدار و سازماندهی و اجرای کارهای مشترک در این زمینه.
 • بند ۸-۶- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریتانجمن جواناندر داخل و خارج کشور.
 • بند ۸-۷- برگزاری رویدادهای استارت آپی و تلاش در جهت دیده شدن خلاقیتها و نوآوریهای جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند.
 • بند ۸-۸- تلاش برای شکل گیری نهادهای لازم در بخش خصوصی برای مهارت افزایی، مشاوره، حمایت و تأمین سرمایه برای شرکتهای نوپای دانش بنیان در استان.
 • بند ۸-۹- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن جوانان” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه.
 • بند ۸-۱۰- همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در زمینه های مرتبط با مأموریت انجمن جوانان و یا زمینه های ارجاعی از سوی اتاق استان.
 • بند ۸-۱۱- همکاری با نهادهای جوانان در داخل و خارج از کشور و برگزاری و مشارکت در رویدادهای مربوطه.
 • بند ۸-۱۲- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها.
 • بند ۸-۱۳- سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور آشنایی کارآفرینان جوان با فناوریهای پیشرفته و دستاوردهای کارآفرینان در سایر استانها/کشورها.
 • بند ۸-۱۴- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن جوانان.

در زمینه خود مسئولیت اجتماعی نیز حرف‌ و حدیث‌ها کم نیست و می‌توان تعاریف بسیاری برای این مفهوم جست و مدل‌ها و الگوهای فراوانی پیش رو گذاشته و از آن‌ها بهره برداری نمود. چه مسئولیت اجتماعی را خلق ارزش مشترک برای حل معضلات امروز جامعه دانست و چه رویکردی محتاطانه برای کاهش انتقادهای وارده بر بدنه یک مجموعه نامید، حال سوال اینجاست که آیا یک تشکل نیز می تواند با تعریف صحیح و روشن از مسئولیت اجتماعی خود در اقتصاد یک استان و یا کشور تاثیر گذار باشد و اقدام به خلق ارزش مشترک بین اعضای خود نماید.

آن‌جا که فرصت‌های تازه برای ایجاد یک کسب‌وکار، توانمندی‌های یک مجموعه و نیازهای جامعه هم‌سو می‌شوند و نقطه اشتراک پیدا می‌کنند، جایی است که خلق ارزش مشترک شکل گرفته است. به بیان دیگر خلق ارزش مشترک یک استراتژی مدیریتی است که در آن یک مجموعه، به چالشهای اجتماعی به چشم فرصتی برای کسب‌وکار نگاه می‌کنند. پر واضح است که کسب و کار یک تشکل منافع مشترک اعضاء است درحالی‌که تصور عمومی از مسئولیت اجتماعی با رویکرد خیریه‌ای تعریف شده است و اینطور تعریف می گردد که یک مجموعه آن‌چه را که از جامعه گرفته است به آن پس دهد یا در بهترین حالت آسیبش به جامعه را به حداقل برساند.

در واقع خلق ارزش مشترک به عبارتی دیگر تمرکز مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش رقابتی است آن هم از طریق حل مسائل اجتماعی به ‌عنوان مشتریان و بازارهای جدید، کاهش هزینه‌های اجتماعی و … است. شاید فصل الخطاب این تعریف آن است که «بنگاه‌های اقتصادی قابلیت بسیار بالایی برای حل معضلات اجتماعی دارند اما نه صرفاً با خرج پول» خلق ارزش مشترک به ‌طور کلی یک راه است؛ راهی که از طریق آن میان الزامات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی توازن ایجاد می‌گردد و در عین حال انتظارات ذینفعان را نیز فروگذار ننماید.

تقسیم بندی های اساسی که در مسئولیت اجتماعی باید به آن‌ها پرداخت، مدیریت زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تأمین مسئولانه منابع، درگیر کردن ذی‌نفعان، رعایت استانداردهای کاری، تنظیم روابط کارکنان، برقراری عدالت اجتماعی، برقراری برابری جنسیتی در محیط کار، توجه به حقوق جامعه و اقدامات ضد فساد است که بنظر می رسد برنامه‌ و مسئولیت اجتماعی یک تشکل باید بر آن‌ها متمرکز باشد.

حال که تعریف مشخصی از مسئولیت اجتماعی را مرور کردیم جای آن است که نیم نگاهی نیز به مفهوم استارت آپ داشته باشیم استارت آپ یک سازمان موقت است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است برای موشکافی بیشتر می توان چند کلمه در این جمله را مجدداً باز تعریف نمود.

 1. وهله اول منظور از سازمان را میتوان هر نوع مجموعه ایی از فرد و یا افراد، ابزارها و روابط بین آنها را تعریف نمود چه به صورت شرکت ثبت شده باشد چه ثبت نشده باشد. چه دفتر کار داشته باشد چه در زیر زمین خانه قرار داشته باشد معنا نمود.
 2. وهله دوم موقت بودن یعنی کار استارت آپ جستجو و یافتن سریع مدل کسب و کار مناسب در حداقل زمان ممکن است و سرعت و زمان عوامل مهمی در موفقیت آن هستند.
 3. وهله سوم یافتن است یک استارت آپ، برای یافتن هدفش در حال جستجو، پژوهش و توسعه است و باید بتواند مدل کسب و کار مورد نظر را کشف نماید، و تکرارپذیر و مقیاس پذیر بودن آن را برای خود به اثبات برساند.
 4. وهله چهارم عدم قطعیت عبارت مهم دیگر نهفته در تعریف استارت آپ هاست، در واقع یک استارت آپ، دقیقاً نمی داند که کدام روش جواب می دهد و کدام جواب نمی دهد. در گفتار عامیانه، استارت آپ ها، نمی دانند چکار دارند می کنند در نتیجه تمام تیم این پتانسیل را دارند که با گام نهادن در وادی های ناشناخته و آزمایش و خطا، شکست خوردن و رد شدن، مشکل و ترسی نداشته باشند.
 5. وهله پنجم تکرارپذیر مدل کسب و کار، که بتوان بارها و بارها هدف درآمدزایی را تکرار نماید و به ازای هر تکرار، درآمد را افزایش دهد. یعنی در کلام ساده تر، بتوان محصول یا خدمت ارائه شده را تولید انبوه نمود.
 6. وهله ششم مقیاس پذیر مدل کسب و کار، یعنی در آینده با افزایش منابع مالی، نیروی انسانی و … توسعه داد و روش های ایجاد، ارائه و کسب ارزش را بهتر، سریعتر و بیشتر نمود. تکرار پذیری و مقیاس پذیری یک مدل کسب و کار، امکان رشد را به همراه خواهند داشت. و در آخر باید به جایگاه نوآوری در تعریف یک استارت آپ توجه ویژه نمود تا این نوآوری در محصولات و خدمات یک استارت آپ بچشم آید.

از این روست که بنظر می رسد انجمن جوانان کارآفرین استانی شاید بتواند با قرار گرفتن در کنار استارت آپ ها و ایجاد فضایی سالم رفاقتی رقابتی، با همراهی و همگرایی جوانان موفق، در کنار خلق ارزش افزوده مضاعف در این حوزه و روان کاری چرخه اقتصادی کشور موفق به ایجاد مشاغل پایدار گردد و بخش عمده ایی از ماموریت های خود را محقق، و با کمک به تداوم فعالیت این استارت آپ ها در راه تبدیل آنان به شرکت های تجاری موفق و با ثبات تلاش نموده و در آینده خود نیز با تکیه بر همین مشاغل تازه شکل گرفته، هرچه پویاتر به جلب پایگاه اجتماعی پرشور، با توان و با انگیزه نیز نائل شود.

دیدگاهتان را بنویسید