شماره‌ ی صفر ماهنامه روان‌شناختی «بِهرَوان» منتشر شد.

????بهرَوان چیست؟

✏️بهرَوان، یک ماه‌نامه‌ی روان‌شناختی است.

✏️بهرَوان، ‌خصیصه‌ی‌ بین‌رشته‌ای دارد.

✏️بهرَوان، به رشته‌های مختلف؛ از جمله: زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، سینما، ورزش، ادبیات، صنعت، سیاست، ریاضی و برخی گرایش‌های روان‌شناسی می‌پردازد.

✏️بهرَوان، در هر شماره سراغ یک مؤلفه می‌رود، به‌طور مثال شماره‌ی صفر: ذهن(که منتشر شده است)

✏️تمامی بخش‌ها، مؤلفه‌ی موردنظر را  چاشنی مقاله‌های‌شان قرار می‌دهند.

✏️بهرَوان، قصد دارد خلاقیت و نگاهِ تازه در ادبیات روان‌شناختی را بسط دهد و جَلا بخشد.  ????بهرَوان را می‌توانید با پرداخت «۱دلار» از دکه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید