رونمایی از اولین پلتفرم حامی صادرات

اولین پلتفرم حامی صادرات در بزرگترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران رو نمایی شد. این پلتفرم مورد استاده تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط، شرکت های مدیریت صادرات و علاقه مندان به حوزه صادرات می باشد.
مه کالا در کنار همکاری با واحدهای علاقه مند در صادرات برای ایجاد نیاز در بازارهای هدف این امکان را برای شرکت ها فراهم می نماید تا با مصرف کنندگان نهایی خود در خارج از مرزهای کشور رابطه دوسوی موفقی برقرار نمایند، مه کالا می تواند در کنار شرکتهای کوچک و متوسط بعنوان بازوی صادراتی این شرکتها و بعنوان مدیر صادرات واحد همکاری نماید، ضمناً مه کالا در کنار خدمات فوق الشاره با هزینه ایی بسیار ناچیز می تواند در تهیه طرح صادراتی به شرکتهای طرف قرارداد به شرح ذیل خدمات ارائه نماید.
•تحقیقات بازاریابی صادراتی
•مدیریت محصول صادراتی
•مدیریت قیمت گذاری صادراتی
•مدیریت فروش و توزیع در بازارهای خارجی
•مدیریت ترویج (تبلیغات صادراتی)
•مدبریت ارتباط با مشتریان
•مدیریت فرآیند تولید
•مدیریت لجستیک
•مدیریت تامین مالی صادرات
•مدیریت تراکنش های مالی
•مدیریت استفاده از حمایت های دولت در صادرات

دیدگاهتان را بنویسید