راه اندازی سایت مجله بهروان

«بِهرَوان» یک رسانهٔ نوشتارى است که در هر نوبت با نگاه روان‌شناختی بخش‌هاىِ مختلفى را براى خوانندگان ترتیب مى‌دهد. از اهداف اصلى «بِهرَوان» نوآورى و خلاقیت در حوزهٔ روان‌شناسى در ایران است. و این مهم چیزى نیست جز اندیشهٔ کسانى که ایده‌اى در سَر دارند و به نظرشان مى‌آید این ایده و فکر، قابلیتِ خوانش نظرى و توانش عملى در حوزهٔ روان‌شناسى دارد.

«بِهرَوان» مى‌خواهد بسترى براى تولید علم فراهم کند اما عقیده دارد علم باید در چارچوبى انعطاف‌پذیر، خلاقانه و چندجانبه‌نگر متولد شود تا بتواند محصولى شیوا، بلیغ و بى‌بدیل ارائه کند. منظور از چارچوبِ انعطاف‌پذیر این است که بیش‌ترِ مقالات و مطالب ارائه‌شده در مجله‌ها و فصلنامه‌هاى روان‌شناسى حاضر و موجود در ایران؛ خصیصهٔ «منبعِ دستِ دومى» دارند.

یعنى از نظر متخصصین، مطلبى مقبولیتِ علمى دارد که بتواند از منابع دیگر به نحو احسنت استفاده کرده باشد. چارچوبِ انعطاف‌پذیر مى‌خواهد راه را براى بیان‌کردن و به‌زبان‌آوردن اندیشه‌هاىِ نو هموار سازد تا شاید ماحَصَل آن، تولد یک نظریه و خدا را چه دیده‌ایم یک رویکردِ درمانى باشد! نگاهِ اصلی و اساسی در «بِهرَوان» تابع خصیصهٔ بین‌رشته‌اى است و تلاشِ آن براى برقرارى پیوند صمیمى و عمیق بینِ دانش روان‌شناسى با سایر رشته‌ها می‌باشد. هر نوبت یک مؤلفه روان‌شناسى، بهانه‌اى براى طلوعِ «بِهرَوان» است.

«بِهرَوان» در تلاش است خلاقیت در ادبیاتِ روان‌شناختی را به‌وجود بیاورد و انتقال دانشِ روان‌شناختی را با زبانی ساده و شیوه‌ای نوین ارائه دهد. «بِهرَوان» اولین ماهنامهٔ روان‌شناختی با خصیصهٔ بین‌رشته‌ای است.

سایت www.behravanmag.com آماده بازدید است.

www.behravanmag.com

دیدگاهتان را بنویسید