دونده صبور یادنامه مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی ستاره ای بود که هنگام بودنش، نتوانستیم آن گونه که شایسته اش بود از نورش بهره ببریم و روزی به خود آمدیم که او شهاب وار به خاموشی گرائید و ما را در حسرت وانهاد. میرزاخانی دانشمندی بود که میلی به گفت و گو نداشت و از سخنرانی پرهیز می کرد. تمام تمرکزش بر دو چیز بود، حل مسائل پیچیده ریاضی که دست یافتن به راه حل شان برای سال ها محال به نظر می رسید، و خانواده عزیزش.

گردآوری کتابی که حق مطلب را دربازه مریم میرزاخانی ادا کند، با توجه به میل اندک او برای مطرح کردن خود در رسانه ها و ارائه اطلاعات درباره زندگی خصوصی اش، کار چندان ساده ای نبود، با این وجود تلاش کردیم بر مبنای منابع موجود و منابع دست اولی که خود به آن ها دست یافتیم، بخش هایی از زندگی مریم را روایت کنیم و درعین حال، به جوانب اجتماعی و فرهنگی شخصیت او و تاثیر آن بر زمینه هایی نظیر افزایش باور به خویش در میان زنان، دانشجویان و دانش آموزان ایرانی توجه کنیم و با مساله مهاجرت و تاثیر بر شکل گیری شخصیت مریم میرزاخانی بپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید