دعوت به حضور در نان استاپ هفت

هفتمین نشست بدون توقف (نان استاپ) در ساعت ۸ روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ با محوریت آشنایی با ظرفیت ها و نهادهای اقتصادی سازمان ملل برگزار می گردد.

نان استاپ به منظور تلاش برای حمایت از کسب و کارهای فعالین جوان اقتصادی و رفع موانع در مسیر عملکرد و توسعه آنان با شعار “کسب و کار جوانان، بدون توقف” تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید