دعوت به حضور در نان استاپ شش

نان استاپ ششم که در روز سه شنبه ، ۹ مرداد ۱۳۹۷ با مشارکت خانه جوان تهران و انجمن اقتصاددانان برگزار می گردد ضمن انتقال تجربه جناب آقای  دکتر بخشی به بررسی تفاوت دلار و یورو در تجارت خواهد پرداخت ..

نان استاپ به منظور تلاش برای حمایت از کسب و کارهای فعالین جوان اقتصادی و رفع موانع در مسیر عملکرد و توسعه آنان با شعار “کسب و کار جوانان، بدون توقف” تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید