بازدید فرماندار مشهد از کارخانه قند شیرین

بازدید فرماندار مشهد از کارخانه صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

 بازدید فرماندار از کارخانه شیرین

بازدید فرماندار از کارخانه شیرین خراسان

دیدگاهتان را بنویسید