اولین مجمع عمومی سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران سالن امین الضرب برگزار شد.

در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران سالن امین الضرب برگزار شد.

اولین مجمع عمومی سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ساعت ۹ صبح در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران سالن امین الضرب برگزار شد.

جلسه با نواختن سرود مقدس جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور نماینده اتاق تهران و اعضاء محترم انجمن آغاز و رسمیت پیدا کرد.

به انتخاب اعضای حاضر، هیئت رئیسه ی موقت مجمع (آقایان؛ فتحی رئیس، رکنی ناظر اول، عاشوری ناظر دوم و متقی زاده منشی جلسه) تعیین شدند.

بعد از اعلام دستور جلسه توسط رئیس مجمع، گزارش عملکرد یک ساله هیات مدیره را به سمع و نظر اعضاء رساندند و همچنین مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت.
در ادامه ترازنامه مالی را به شرح زیر ارائه نمودند:
مبلغ ۶١٢،٠٠٠،٠٠٠میلیون ریال از محل ثبت نام سال گذشته اعضاء در حساب اتاق تهران موجود می باشد و هیچ هزینه ای از این مبلغ صورت نگرفته است. کلیه ی هزینه های سال گذشته در غالب هبه توسط هیئت مدیره پرداخت شده است. با توجه به ساختار تراز نامه اعلامی، مقرر شد پس از مشورت با متخصصین حوزه مالی اصلاحات شکلی در آن صورت پذیرد. همچنین مصوب شد که هیئت مدیره در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب انجمن اقدام نماید. مبلغ نزد اتاق تهران و حق عضویت های جدید ( نزد حساب مشترک دو عضو هیئت مدیره شده)، به این حساب واریز نمایند.
همچنین تغییر آدرس نیز به تصویب اعضا رسید.
در ادامه بازرس انجمن جناب آقای بختیاری، موضوعات و گزارش مالی سال گذشته را ارائه نمودند و موارد به تصویب اعضاء رسید.

در خصوص حق عضویت سالانه، مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ریال به تائید اعضاء رسید. همچنین هیئت مدیره موظف گردید برای پوشش هزینه های انجمن نسبت به تامین مالی از سایر روش ها اقدام نماید. در صورت نیاز، هیئت مدیره با برگزاری مجمع فوق العاده نسبت به افزایش حق عضویت اقدام نماید.

لازم به ذکر است، با رای اعضاء روزنامه کثیر الانتشار از دنیای اقتصاد به ابرار اقتصادی تغییر کرد.

در انتها ی جلسه، جناب آقای علیرضا قلعه و سرکار خانم رستم زاده برای سمت بازرس انجمن اعلام کاندیداتوری نمودند که آقای قلعه به عنوان بازرس اصلی و خانم رستم زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال منتخب شدند.

جلسه در ساعت ۱۰.۳۰ با صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید