درباره مهدی زاهدی اول

پیشینه شغلی

آغازگر و همبنیانگذار

• شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (سهامی عام) – مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر – حوزه فعالیت تولید و توزیع صنایع غذایی
• موسسه پژوهشی روانشناختی سروهانا (سهامی خاص) – معاون بازرگانی و عضو تیم طراحی – در حال حاضر – دارای برندهای سروهانا، هانا، فارگو و مجله روانشناختی بهروان – حوزه فعالیت سلامت روان
• شرکت بازرگانی مه کالا تجارت پارسیان (سهامی خاص) - رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر – حوزه فعالیت صادرات
• شرکت ویژن سلامت ایرانیان (سهامی خاص) - رئیس هیأت مدیره و عضو تیم طراحی – در حال حاضر - دارای برندهای ویزیتم، هلث تریپ، هلث بازار، هلث تاک – حوزه فعالیت سلامت جسم
• شرکت تجارت بین الملل مه کام پاسارگاد (سهامی خاص) – رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر – حوزه فعالیت واردات صنایع غذایی
• فکر گل – استارت آپ – عضو تیم طراح – در حال حاضر – حوزه فعالیت گل و گیاه
• دی تی ساینتیس – استارت آپ – عضو تیم طراح – در حال حاضر – دارای برندهای دی تی گرام، دی تی ساینتیس – حوزه فعالیت تحلیل داده و هوش مصنوعی
• ایران ماگما – استارت آپ – عضو تیم طراح – در حال حاضر – حوزه فعالیت معدن

همکار

 

• گروه نوآوری مالی پارس فاندینگ _ عضو کمیته پذیرش – در حال حاضر
• انجمن جوانان کارآفرین استان تهران – عضو هیات موسس و منتخب اولین دوره هیات مدیره – اتمام دوره فعالیت
• خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران _ رئیس هیأت مدیره – اتمام دوره فعالیت
• شرکت گروه تجارت الکترونیک مه کام پارس (سهامی خاص) - عضو هیأت عامل – اتمام دوره فعالیت
• شرکت بیمه میهن (سهامی عام) – بازاریابی و فروش / نمایندگی ۲۲۵۷ – اتمام دوره فعالیت
• شرکت حمل و نقل بارکلزا (سهامی خاص) - عضو هیأت مدیره و مشاور مدیر عامل – اتمام دوره فعالیت
• شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران (سهامی خاص) – مدیر مالی – اتمام دوره فعالیت
• شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران (سهامی خاص) - حسابرس داخلی – اتمام دوره فعالیت
• شرکت مخازن روغنی خلیج فارس (سهامی خاص) – مدیر مالی – اتمام دوره فعالیت
• سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران – امور اداری – اتمام دوره فعالیت

 

درباره مهدی زاهدی اول
درباره مهدی زاهدی اول

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش روابط بین الملل/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • IMBA - گرایش مدیریت کسب و کار بیمه / دانشگاه موسسه آموزش عالی بامداد دانش
  • کارشناسی حسابداری - گرایش حسابداری / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • فوق دیپلم حسابداری - گرایش حسابداری و بازرگانی / دانشگاه موسسه آموزش عالی شهید شمسی پور